Senior Unity Engineer - Vietnam
Gear Inc
Vietnam
1 ngày trước
source : yuvajobs

Job Title Vietnam Senior Unity Engineer 800 - 1500 Net Job Description We are creating and publishing games developed in Unity3D enginee are looking for a passionate Unity engineer to join our team in Hanoi whose main responsibilities are -

Develop high quality new games in Unity3D-Be able to work alone on the creation of game prototypes in a short period-Be able to work in teams on complex mid-

code games-Mentor junior team members-Any other duties as assigned by managementMoreover, one of our / Skills : Unity Engineer, Ecs Architecture, Mmo Game, Shader Programming, Game Development, Unity3d Engine

Ứng tuyển
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký