Banca Customer Experiment Manager - Quản lý Trải nghiệm khách hàng kênh Banca
Prudential
thành phố hồ chí minh
14 giờ trước

Prudential's purpose is to help people get the most out of life. We will deliver our purpose by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our colleagues, customers, and partners.

 • We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and in exchange, we support our people'
 • s career ambitions. We pledge to make Prudential a place where you can Connect, Grow and Succeed.

 • Take lead and execute all customer experience activities on time in full to support maximizing sales productivity of Partnership Distribution
 • Lên kế hoạch và thực thi đầy đủ các hoạt động liên quan đến trải nghiệm khách hàng nhằm tối đa hóa hiệu suất kinh doanh của phòng Hợp tác kinh doanh

 • Supervise the activities of Banca customer experience team to ensure their interaction with customers reflect positively on the company
 • Giám sát các hoạt động của đội nhóm để đảm bảo hiệu quả hoạt động

 • Ensures collaborating with PVA relevant stakeholders (Branding & Campaign, Digital, Operations, Customer Experience) to utilize the resources sufficiently and effectively
 • Đảm bảo việc phối hợp với các bộ phận liên quan và tận dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và đầy đủ.

  The key responsibilities of this role / Trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm :

  BANCA CUSTOMER EXPERIENCE

  Evaluate current Banca customer journey and propose new orientation & adjustment for Banca Customer Journey.

 • Be responsible for develop Banca customer experience strategy to maintain and enhance Banca customer relationship.
 • Chịu trách nhiệm chính đối với việc xây dựng các chiến lược trải nghiệm khách hàng để duy trì và nâng cao mối quan hệ khách hàng của kênh Banca

 • Be responsible for defining and implementing standards / procedures for ensuring Banca optimal customer experience
 • Chịu trách nhiệm đối với việc xác định và triển khai các quy trình thực hiện của trải nghiệm khách hàng kênh Banca

 • Be responsible for defining effective communication touch points across customer journey to leverage care service among customers, bank partners and PVA.
 • Chịu trách nhiệm xác định các kênh truyền thông hiệu quả xuyên suốt trải nghiệm khách hàng để gia tang mức độ chăm sóc khách hàng

 • Take lead in personalizing customer care to each customer segment of full customer journey
 • Chịu trách nhiệm chính đối với việc cá nhân hóa các chương trình chăm sóc khách hàng

 • Be responsible for working with Prudential Customer Experience team to conduct surveys to gather information on customer opinion of Banca Prudential services
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với đội trải nghiệm khách hàng của Prudential để thực hiện các khảo sát / nghiện cứu khách hàng

 • Take lead in collaborating with bank partners and relevant stakeholders to integrate Banca customer journey across bank accounts & PVA and to create joint customer programs for different segment / persona.
 • Qualifications / Bằng cấp

 • At least 3 years in in marketing, business & customer experience
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông, Quảng cáo và trải nghiệm khách hàng.

 • In-depth knowledge of customer experience,
 • Am hiểu kiến thức về trải nghiệm khách hàng, du lịch

 • Knowledge of channel marketing strategies and experience in Bancassurrance or relevant industries.
 • Có kiến thức sâu về xây dựng chiến lược truyền thông của ngành Banca hoặc những ngành nghề liên quan.

 • Good knowledge on Life Insurance
 • Có kiến thức tốt về Bảo hiểm Nhân thọ

  Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng

 • Analytical and strategic thinking skills.
 • Kỹ năng phân tích và chiến lược

 • Leadership, communication, and collaboration capabilities.
 • Khả năng lãnh đạo, truyền thông và hợp tác

 • Strong in stakeholder management skill
 • Sắc sảo trong việc quản lý mối quạn hệ với các bên liên quan.

 • Good communication, listening, negotiation, and interpersonal skill
 • Có kĩ năng giao tiếp, lắng nghe, thương thảo tốt

 • Good presentation, project planning and management skills
 • Có kĩ năng thuyết trình, kế hoạch và quản lý dự án tốt

 • Ability to work under challenging and high-pressured jobs
 • Có khả năng làm việc dưới thách thức và áp lực cao

 • Good teamwork and cooperative spirit
 • Có tinh thần đội nhóm và giúp đỡ nhau tốt

 • Dynamic working manner and and pro-activeness at work and multi-tasking skills
 • Năng động và có khả năng làm được nhiều việc cùng lúc

  Competencies / Năng lực lãnh đạo

  Leadership Capability Model Intermediate level

  Mô hình năng lực lãnh đạo cấp độ có khả năng ứng dụng

  Phụ trách chính việc phối hợp đối tác ngân hàng và các bên liên quan để thống nhất trải nghiệm khách hàng

 • Support to monitoring the activities of the customer service / quality control team to ensure compliance with acceptable standards of customer service
 • Hỗ trợ để giám sát các hoạt động dành cho khách hàng của nhóm quản lý chất lượng / dịch vụ khách hàng để đảm bảo tuân thủ với tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng.

 • Support to manage interaction system of Partnership Distribution in data management and business management
 • Quản lý hệ thống hệ thống tương tác của phòng Hợp tác Kinh doanh trong việc quản lý nguồn dữ liệu và hoạt động kinh doanh

 • Other tasks assigned by Management level
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

  Prudential is an equal opportunity employer. We provide equality of opportunity of benefits for all who apply and who perform work for our organisation irrespective of sex, race, age, ethnic origin, educational, social and cultural background, marital status, pregnancy and maternity, religion or belief, disability or part-time / fixed-term work, or any other status protected by applicable law.

  We encourage the same standards from our recruitment and third-party suppliers taking into account the context of grade, job and location.

  We also allow for reasonable adjustments to support people with special requirements.

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký