Sr./ Associate, Talent Acquisition
Ogilvy
Ho Chi Minh City, VN
12 ngày trước

Overview

The advertising team focuses especially on providing strategic, creative and content driven solutions for clients across a wide range of channels.

These include communication planning, brand architecture, brand equity modeling, Big IdeaL development, research consultancy, design, creative development and production management.

We are looking for Report to : Group HR & Office Director Quantity : 1 position Office : District 3, HCMC Working hours : 8 hours / day, 5 days / week (weekend off).

Salary & Benefit : Open for negotiation

Qualifications

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký