Recreation Supervisor
PULLMAN DANANG BEACH RESORT
Đà Nẵng
2 ngày trước
source : Hoteljob

Mô tả công việc

o supervise cleanliness and set up to be according standard during opening and closing procedure.

Để giám sát sự sạch sẽ và thiết lập để được theo tiêu chuẩn trong quá trình mở và đóng cửa.

 • To conduct recreation staff duties.
 • Để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên giải trí.

 • To contribute to the high level of services in accordance with the hotel’s standard as prescribed in Standard Operation
 • Manual.

  Để đóng góp cho mức dịch vụ cao theo tiêu chuẩn của khách sạn như được quy định trong Sách hướng dẫn vận hành tiêu

  chuẩn.

 • To assist to coordinating and supervising staff in professional manner.
 • Giúp phối hợp và giám sát nhân viên chuyên nghiệp.

 • To maintain in department- training program and keep rechecking Standard of Services
 • Để duy trì trong chương trình đào tạo của bộ phận và tiếp tục kiểm tra lại Tiêu chuẩn Dịch vụ

 • To implement recreation staff adequate support from sick leave to annual leave while maintaining the work balance in staff
 • schedule.

  Để thực hiện các nhân viên giải trí hỗ trợ đầy đủ từ nghỉ ốm đến nghỉ phép hàng năm trong khi duy trì số dư công việc trong

  lịch trình của nhân viên.

 • To provide on the job training to new staff member.
 • Cung cấp đào tạo nghề cho nhân viên mới.

 • To train and supervise the service and daily activities when needed.
 • Đào tạo và giám sát dịch vụ và các hoạt động hàng ngày khi cần thiết

 • To practice in new training programs as required.
 • Để thực hành trong các chương trình đào tạo mới theo yêu cầu.

 • To monitor staff performance and assist the Supervisor and manager in staff evaluation
 • Theo dõi thành tích của nhân viên và hỗ trợ Giám sát và người quản lý đánh giá nhân viên

 • To assist with demonstrations and events as required.
 • Để hỗ trợ các cuộc trình diễn và sự kiện theo yêu cầu.

 • To update the recreation log book and be aware of department and hotel information.
 • Để cập nhật sổ nhật ký giải trí và nhận biết thông tin về phòng ban và khách sạn

 • To maintain stock at correct levels
 • Để duy trì kho chứa ở mức chính xác

 • To fill in inventory report accurately
 • Để điền chính xác báo cáo báo cáo các hoạt động hàng ngày

 • To complete all assignments stated by deadlines with the Recreation manager or supervisor’s guidelines.
 • Để hoàn thành tất cả các bài tập được nêu trong thời hạn với hướng dẫn của người quản lý giải trí hoặc người giám sát

 • To handle guest complain on duty period
 • Giải quyết khách phàn nàn trong ca

 • To make sure all area are checking and cleaning
 • Đảm bảo tất cả các khu vực luôn được kiểm tra và nhắc nhở nhân viên làm vệ sinh nếu cần thiết

 • To make sure well maintain of operation
 • Đảm bảo duy trì tốt vận hành.

 • To make sure all of guest information from outside or VIP in-house are informed to team
 • Đảm bảo luôn nắm thông tin khách khi sử dụng dịch vụ của bộ phận, khách bên ngoài, khác VIP trong khách sạn

 • To make sure all equipment are well maintain and operate
 • Đảm bảo tất cả công cụ dụng cụ bảo quản tốt và hoạt động tốt

 • To make sure all staff are well assignment and suitable to work on
 • Quyền lợi được hưởng

 • Attractive remuneration package & 13th Month salary
 • 02 probation months (Full salary & service charge & Social Insurance)
 • 05 working days & 02 day-off per week
 • Uniform & Duty meal provided by hotel
 • Other benefits according to hotel’s policy.
 • Yêu cầu công việc

  Able to communicate in English

  Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh

 • Enthusiasm, good team player
 • Làm việc tốt theo đội và nhiệt tình

 • Willing to teach and share the specialized skills with the team member.
 • Sẵn sàng hướng dẫn và chia sẽ những kĩ năng đặc cho những thành viên khác

 • Have sense of awareness towards clients
 • Có ý thức về nhận thức đối với khách hàng

 • Ability to work in flexible hours including weekends and public holiday
 • Khả năng làm việc trong giờ linh hoạt bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ

 • Able to remain calm under pressure and handle emergency situation
 • Có thể giữ bình tĩnh dưới áp lực và xử lý tình huống khẩn cấp

 • Wiling to learn new things
 • Yêu cầu hồ sơ

 • Full CV Chia sẻ
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký