Phó Trưởng Ban Tài chính (vốn chủ)
Capital House
Hà Nội
4 ngày trước

Mô Tả Công Việc

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ Trưởng Ban tài chính : Xây dựng chiến lược tài chính và cấu trúc tài chính cho Tập đoàn;
 • Xây dựng cơ cấu, sử dụng vốn hiệu quả;
 • Xây dựng chính sách cho vay khách hàng cá nhân.
 • Yêu Cầu Công Việc

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  I. Công tác chuyên môn

 • Triển khai các nhiệm vụ hoạch định chiến lược tài chính từ HĐQT2;
 • Phối hợp xây dựng và vận hành mô hình quản trị tài chính tiên tiến
 • Xây dựng cơ cấu nguồn vốn- tài sản, giá phí sử dụng vốn và hiệu quả khai thác tài sản.
 • Chủ trì thực hiện các nội dung về cấu trúc tài chính trong công tác đầu tư và M&A.
 • Xây dựng kế hoạch vốn, cân đối và điều phối vốn, quản lý dòng tiền, các module về vốn và từng mặt hàng kinh doanh (Sản phẩm).
 • Huy động hạn mức vốn ngắn hạn phục vụ các công ty thành viên vận hành sản xuất kinh doanh, huy động vốn trong và ngoài nước (Nhà đầu tư);
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban và Ban Tổng giám đốc
 • II. Công tác quản lý con người :

 • Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên;
 • Đánh giá hiệu suất của từng nhân viên định kì và sắp xếp phương án bố trí nguồn lực cho đảm bảo kế hoạch công việc được giao
 • QUYỀN HẠN

 • Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách / ủy quyền;
 • Đại diện Tập đoàn làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của phòng trong phạm vi được phân công / ủy quyền;
 • Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động chuyên môn phụ trách / chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn;
 • Có quyền đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đúng tinh thần Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh.
 • TRÁCH NHIỆM

 • Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chuyên môn phụ trách;
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Phòng / Ban Tài chính;
 • Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính theo Quy định của Tập đoàn;
 • Tôn trọng, đồng thuận các hoạt động văn hóa của Công ty và Tập đoàn.
 • KIẾN THỨC

 • Kinh nghiệm làm FM tại các công ty có doanh thu 1000 tỷ trở lên;
 • Kinh nghiệm hoạch định vốn và điều tiết dòng tiền;
 • Am hiểu kiến thức tài chính doanh nghiệp cụ thể là quản trị rủi ro tài chính.
 • KỸ NĂNG

 • Kỹ năng phân tích tài chính;
 • Kỹ năng quản trị dòng tiền;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc, kỹ năng quản trị rủi ro;
 • Kỹ năng quản lý, điều hành công việc;
 • Thành thạo tiếng Anh là 1 lợi thế.
 • VĂN HÓA & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của CHG;
 • Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;
 • Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong Tập đoàn.
 • Job tags : Phó Trưởng Ban Tài chính vốn chủ

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký