Chuyên viên KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
Hà Nội
1 ngày trước

Mô tả công việc & số lượng tuyển dụng xem chi tiết :

STTVị tríMã vị tríPhòngMô tả công việc 1Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Nghiệp vụ Kế toán tài chính)KTNBKiểm toán nội bộ 2Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Nghiệp vụ Tín dụng)KTNBKiểm toán nội bộ 3Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Nghiệp vụ Quản trị rủi ro)KTNBKiểm toán nội bộ 4Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Nghiệp vụ Công nghệ thông tin)KTNBKiểm toán nội bộ

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký