[Highlands Coffee] - Analyst Executive / Chuyên viên Phân tích Dữ liệu
VTI GROUP
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
2 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Site Evaluation

Checking basic information from Site Finder (Basic LSR / Checlist / Legal Documents / TS Ranking)

Kiểm tra các thông tin cở bản của mặt bằng mới SF gửi về)

Completed full Location Summary Report (LSR) to submit for line manager

Hoàn thành báo cáo đầy đủ gửi cho quản lý trực tiếp)

Organize kick-off meeting for NSO

Tổ chức cuộc họp triển khai mở cửa hàng mới)

Send BOE to Finance to get budget for NSO

Gửi BOE để được duyệt ngân sách cho cửa hàng mới)

Review commercial terms on OTL / Contract of NSO from Lease & Service

Kiểm tra các điều khoản thương mại trong hợp đồng)

NSO Performance

Evaluation performance of NSO after 6 months opening to support for finding new quality site (compare forecast / actual)

Đánh giá tình hình kinh doanh giữa thực tế và ước tính của các cửa hàng mới sau 6 tháng khai trương để hổ trợ cho việc tìm mặt bằng chất lượng)

Market Database & Potential Cluster / Trade Area

Market Database for expansion planning

Dữ liệu thị trường cho kế hoạch phát triển)

Market report for new markets

Làm báo cáo thị trường mới)

Define potential cluster / trade area for Site Finder to find the right site

Xác định các khu vực tiềm năng cho SF tìm kiếm địa điểm đúng)

Store relocate & resize

Store evaluation for relocate and resize and giving proposal to HOD

Đánh giá cửa hàng cho việc di dời hoặc mở rộng / thu hẹp quy mô cửa hàng)

Admin work

MOR (Monthly Overview Report)

Weekly Calendar

Kế hoạch hàng tuần)

Dữ liệu)

Store Analoge Database

Dữ liệu hệ thống cửa hàng cho việc phân tích)

Rent Market Database

Dữ liệu tiền thuê của thị trường)

Threshold for per trade area

Ngưỡng giới hạn - tiêu chuẩn của một khu vực)

Arising work from HOD

Các công việc phát sinh từ HOD)

Yêu Cầu Công Việc

Education :

College / University (Cao đẳng / Đại học)

Experience :

1 year of relating field (1 năm ở vị trí tương đương)

Work related skills :

Retail Real Estate (Bất động sản ngành bán lẻ)

Market Research (Nghiên cứu thị trường)

Data Analyst (Phân tích dữ liệu)

Finance (Tài chính)

Soft skill :

Logical thinking (Tư duy logic)

Carefullness (Cẩn thận)

Time management (Quản lý thời gian)

Comunication (Giao tiếp)

Presentation (Thuyết trình)

Handle objection / problem (Xử lý vấn đề)

Negotiation (Đàm phán)

English (Tiếng Anh)

Job tags :

Báo cáo công việc này
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký