Kế Toán Thanh Toán
TNHH SAPPORO Vietnam
Hồ Chí Minh, Vietnam
17 giờ trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Quản lý việc thanh toán và nghiệp vụ kế toán liên quan chi phí của công ty.
 • Đảm bảo việc thanh toán và quỹ được quản lý chính xác theo qui định và chính sách công ty thông qua việc giao tiếp với khách hàng bên trong và bên ngoài.
 • Hỗ trợ phát triển chính sách và qui trình liên quan đến quản lý quỹ và thanh toán.
 • Giảm thiểu rủi ro thanh toán : Tất cả thanh toán phải có hợp đồng, bản thỏa thuận, đơn đặt hàng
 • Báo cáo, đối chiếu số dư công nợ phải trả hàng tháng
 • Thương lượng với nhà cung cấp về các vần đề liên quan đến việc thanh toán.
 • Dự báo luân chuyển tiền tệ ngắn hạn và kế hoạch thanh toán.
 • Kiểm tra đối chiếu Thuế Giá trị gia tăng đầu vào, tài khoản các khoản phải trả.
 • Những nhiệm vụ khác theo chỉ định của Kế Toán Trưởng
 • o / o / o

 • Manage the payments and accounting of Company’s expenditures
 • Ensure payments and funds are properly managed in accordance with the Company policies and Local Regulations through intensive interaction with all internal and external partners
 • Support the development of policies and procedures relating to payments and fund management
 • Reduce payment risk : all payment must have contract, agreement, purchase order .
 • Reconcile supplier statement account monthly basis
 • Negotiate with suppliers for any problems of payment
 • Set up reports system : Account payable aging, taxes reports
 • Forecast Cash flow short term and plan payment
 • Control reconciliation VAT-input, Payable account
 • Others task appointed by Chief Accountant
 • Yêu Cầu Công Việc

  Kiến thức

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.
 • Kỹ năng

 • Kỹ năng phân tích và báo cáo.
 • Có thể thực hiện tất cả các phần hành của phòng kế toán và tổ chức công việc tốt.
 • Hiểu biết về kinh doanh, hiểu rõ luật thuế Việt Nam và hệ thống ngân hàng.
 • Người Việt Nam có trình độ Tiếng Anh khá.
 • Thái độ

 • Trung thực và tự tin
 • Knowledge

 • Business degree with a specialization in Accounting
 • Skills

 • Excellent analytical and reporting skills
 • Able to work cross-functional and highly organizational awareness
 • Business driven, understanding of local tax and banking environment
 • Attitude

 • Professionally confident and work with integrity
 • Thông tin khác

 • Kinh nghiệm : 1 - 3 Năm
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký