HPC Engineer
Talent Network
Việt Nam
2 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc Strong understanding of microprocessor architecture concepts, and software / hardware interactions

High level language programming C, C++, OpenCL

Experience with script languages Python, Perl, Ruby

Working knowledge of networking concepts Ethernet, Infiniband, Omni-Path

RTL Coding in VHDL or Verilog for SoC / ASIC / FPGA designs

Preferred Qualifications :

Ability to read and understand schematic designs

Experience in SoC / ASIC / FPGA RTL design and validation

Design of SoCs or high complexity IP blocks

Understanding of FPGA design flow synthesis, place route algorithms

Ứng tuyển
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký