Quản lý biết tiếng hoa
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài
Tây Ninh, Việt Nam
3 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Mục đích công việcQuản lý nhân viên, vạch kế hoạch và đánh giá các hoạt động của bộ phận, hoàn tất những mục tiêu của bộ phận đương nhiệmNhiệm vụ

 • Duy trì hệ thống nhân viên : tuyển dụng, hướng nghiệp và đào tạo nhân viên; duy trì một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và hợp pháp;
 • phát triển các cơ hội phát triển cá nhân.

 • Hoàn thành các kết quả về nhân sự : quảng bá cơ hội làm việc; lập kế hoạch, quản lý và đánh giá kết quả làm việc; huấn luyện, tư vấn và huấn luyện kỷ luật cho nhân viên;
 • cùng cố, hợp tác và phát triển các chuẩn mực về hệ thống, chính sách, quy trình và năng suất làm việc.

 • Thiết lập mục tiêu chiến lược : tập hợp thông tin thích đáng về kinh doanh, tài chính, dịch vụ và hoạt động kinh doanh;
 • nhận diện và đánh giá các khuynh hướng và tùy chọn; lựa chọn hành động thích hợp; đánh giá kết quả tác động.

 • Hoàn tất các mục tiêu tài chính : dự đoán các yêu cầu; chuẩn bị ngân sách hàng năm; lên lịch chi tiêu, phân tích biến động thị trường;
 • thực hiện các hành động chấn chỉnh.

 • Duy trì dịch vụ chất lượng : củng cố các chuẩn mực về chất lượng và chăm sóc khách hàng; phân tích và giải quyết các v ấn đề về chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng;
 • nhân diện các khuynh hướng và đề xuất những biện pháp cải tiến hệ thống.

 • Duy trì kiến thức về chuyên môn và kỹ thuật : tham dự các hội thảo chuyên môn, tham khảo tài liệu chuyên môn, thực hiện định giá cạnh tranh, tham dự các cộng đồng chuyên môn.
 • Đóng góp cho nỗ lực của toàn đội : hoành thành các kết qủa liên quan khi được yêu cầu.
 • Tiếng hoa lưu loát

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký