Trưởng phòng cấp cao kế toán thuế
Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam
Hồ Chí Minh
4 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Tổ chức thực hiện & kiểm soát các hoạt động về thuế phù hợp với qui định của Tập Đoàn và qui định luật thuế, kế toán liên quan.

 • Hoạch định, tổ chức bộ máy kế toán thuế Tập Đoàn (nếu có)
 • Thực hiện kiểm tra và đảm bảo việc lập báo cáo, tính & kê khai thuế, tình hình nộp NSNN của Tập Đoàn chính xác và đúng thời hạn.
 • Tư vấn, lập kế hoạch thuế, chuyển giá ngắn và dài hạn của Tập Đoàn
 • Xây dựng, hướng dẫn các thủ tục, qui trình hoạt động về thuế nhằm đảm bảo việc kiểm soát hoạt động & tuân thủ theo đúng định hướng Công ty.
 • Tổ chức và thực hiện xây dựng hệ thống quản trị rủi ro về thuế Tập Đoàn.
 • Tuyển dụng, đào tạo & xây dựng đội ngũ kế toán thuế phù hợp & đáp ứng công việc chuyên môn hiện tại & xu xướng phát triển của Công ty.
 • Làm việc và duy trì mối quan hệ với cơ quan thuế, kiểm toán, tư vấn thuế và các cơ quan ban ngành có liên quan.
 • Tổ chức, hướng dẫn việc lưu trữ các tài liệu về thuế theo qui định.
 • Các công việc khác theo phân công của Trưởng BP / GĐĐH / BTGĐ.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Kinh nghiệm ít nhất 05 năm làm kế toán chuyên nghiệp, 3 năm làm quản lý
 • Trung thực, cẩn thận
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký