SAP B1 Developer
N KID Group
Hồ Chí Minh, Vietnam
4 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Design and implement appropriate solutions
 • Code, test, and analyse new applications and changes to existing applications
 • Provide expertise for troubleshooting and performance issues
 • Provide technical support to the existing customer base (Software configuration, Installation, Support)
 • Program changes to the standard system using extended SQL
 • Produce technical documentation
 • Yêu Cầu Công Việc

 • BS or equivalent in Computer Science, Information Systems or any fields closely related to IT.
 • SAP Business One Software Development skills
 • Developed at least 1 SAP B1 implementation projects from start to finish
 • SAP B1 SDK with Visual Studio - VB.Net or C#.Net, Window Service, Web Service
 • SAP Business One Integration experience - B1 / Third-party
 • Strong in business processes & technical skills (SAP configuration)
 • Good analytical and problem solving skills.
 • Resolve production client issues and maintain system documentation (including EDI and user operations)
 • Forms customisation & development
 • SAP Business One dashboards
 • Crystal Report writing
 • At least 2 years experiences in MS SQL Server
 • Excellent communication skills
 • Heroic properties, that means : integrity, engagement, fun at work and the desire to work together to achieve great things!
 • Interpersonal skills
 • Verbal communication skills
 • Supv. skills developing staff
 • Problem solving skills
 • Provide day-to-day support
 • Thông tin khác

 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký