MANUFACTURING QUALITY SUPPORT
Samtec
Dong Nai, Dong Nai Province
13 ngày trước

Summary / Objective (Mụctiêucôngviệc)

To provide support to Operations. Investigate internal and external reported issues or defects to determine the root cause and provide corrective actions.

Assist in improving overall company quality. This position can include any or all of the following functions :

Hỗ trợ hoạt động sản xuất. Tìm hiểu và kiểm tra các vấn đề nội bộ và bên ngoài hoặc các lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất nhằm xác định nguyên nhân gốc và có hành động xử lý phù hợp.

Hỗ trợ cải thiện chất lượng sản xuất nói chung. Vị trí này bao gồm một hoặc tất cả các chức năng sau :

Essential Functions / Responsibilities(cácchứcnăng, tráchnhiệmchính)

1.Review Board Administrator

Giải quyết các công việc hành chính

2.In-Process Auditing

Đánh giá trong quá trình sản xuất

3.General Floor Support and liaison between Manufacturing and other Support Groups

Tooling, Engineering, Sales, etc )

Hỗ trợ chung và hỗ trợ liên lạc với nhóm Sản xuất và các nhóm hỗ trợ khác như Dụng cụ sản xuất, Kỹ thuật, Bán hàng, v.v...

4.Working in conjunction with the Production Mgr’s to gather and verify monthly QP data in the Corporate Scorecard.

Phối hợp với Giám đốc Sản xuất thu thập và xác minhdữ liệu về Vấn đề Chất lượng (QP) theobảngđánhgiácủatậpđoàn

5.Conducting or Assisting with EOM meetings

Tiếnhành hoặc hỗ trợ các cuộc họp cuối tháng (EOM)

6.Product Transfer inspections, approvals, and tracking

Kiểm tra, phê duyệt và theo dõi quá trình chuyển giao sản phẩm

7.In-coming components and Finished Good’s Inspections

Kiểm tra, nghiệm thu vật tư đầu vào và hàng thành phẩm

8.TQC / HDRAI type inspections

Kiểm tra Chất lượng theo yêu cầu Khách hàng (Tailored Quality Cusomer) và / hoặc HDRAI

9.Any other job related duties as assigned by management

Các công việc khác theo phân công của cấp Quản lý

10.Adheres to all Samtec Quality Principles and actions

Tuân thủ tất cả các Nguyên tắcChất lượng của Samtec

The responsibilities as defined are intended to serve as a general guideline for this position. Associates may be asked to perform additional tasks depending on strengths and capabilities.

Cáctráchnhiệmtrênđượcxemnhưlàhướngdẫncông việc chung cho vịtrínày.Cộngsựcóthểđượcphâncôngcáccôngviệckháctuỳtheothếmạnhvànănglực.

Required Experience / Yêu cầu kinh nghiệm

3 years related experience / similar position is preferred

Ưutiên3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan hoặc vị trí tương đương

Preferred Education / Yêu cầu về trình độ chuyên môn

College / University or related technical or equivalent experience is preferred

Ưutiêncaođẳng / đạihọchoặcchứng chỉ kỹ thuật hoặc kinh nghiệm liên quan

Training required / Yêu cầu về đào tạo

1.Samtec DNA / Samtec DNA

2.In-houseon Job Training / Đào tạo tại chỗ khi nhận việc

3.Samtec Works / Các công việc tại Samtec

4.MSDS Training / Đào tạoBảng chỉ dẫn an toàn Vật tư (MSDS)

5.On the Job Training as appropriate / Đào tạo tuỳ theo tình hình công việc thực tế

Languages : Basic English is required

Ngôn ngữ : tiếng Anh

Classification : Non-Exempt

Phân loại : Non-Exempt

External / Market equivalence position : Quality Technician

Bên ngoài / Vị trí tương đươngtại các công ty khác : Kỹ thuật viên Quản lý chất lượng

Country / State code (If applicable) : 704

Date last revision : 4 / 11 / 17

Signatures

Manager of this position : Peter Trần

Human Resources : Jennifer Nguyễn

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký