Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (Tuyển gấp)
Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P
Hà Nội
2 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Lập kế hoạch, chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng của toàn Công ty
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Tổ chức và giám sát thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của BGĐ
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty các bộ phận và tổ chức thực hiện.
 • Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

 • Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
 • Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS.
 • Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
 • Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
 • Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương, thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Nam / Nữ, tuổi >
 • 35, tốt nghiệp các trường chuyên ngành về quản trị nhân lực, Đại học Lao Động, Luật, Kinh Tế

 • Có ít nhất 4 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự hoặc vị trí tương đương
 • Hiểu biết rõ về các luật, lao động, bảo hiểm, dân sự .
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo.
 • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
 • Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt
 • Có khả năng nhận đinh và đánh giá chất lương nhân sự.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký