Chuyên viên Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm (Claim Executive)
Dai-ichi Life Insurance Company, Limited
Hồ Chí Minh, Việt Nam
9 ngày trước

POSITION PURPOSE

 • To process administrative affairs of Claim section;
 • To archive claim file;
 • Complete specific tasks in Claims section as assigned by Claims Manager. ACCOUNTABILITY
 • To process administrative tasks of Claim section including Ingenium and CSP process;
 • Implement other related duties requested by line Manager and other functional departments in the company;
 • Maintain a good claim record experience for the company. Share actual experience with the underwriting team to improve UW process. QUALIFICATION
 • University graduated;
 • Good skills of MS. Office;
 • Knowledge of law, medical, insurance;
 • Having experience in claim investigation;
 • Good English communication & translation. Location : HCM Deadline for application : 30-9-2018 Ứng tuyển
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký