Chuyên viên Nhân sự ( Từ 03 năm kinh nghiệm, lĩnh vực xây dựng)
Capital House
Hà Nội
2 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Công ty CP Xây dựng Công nghệ xanh có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nhân sự hành chính

Mô tả nhiệm vụ công việc chính :

a. Công tác tham mưu, báo cáo

 • Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban trong việc xây dựng Quy chế, quy trình, Quy định trong hoạt động tiền lương, chế độ chính sách, quản trị hành chính (phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban)
 • Thiết lập báo cáo kế hoạch, kết quả thực hiện và các báo cáo khác về công tác ttiền lương, chế độ chính sách, quản trị hành chính định kỳ tháng, Quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
 • b. Công tác tiền lương, chế độ chính sách

 • Lập bảng thanh toán tiền lương, thưởng theo Quy chế, quy định đã ban hành, phê duyệt của lãnh đạo.
 • Thực hiện các chính sách, phúc lợi cho người lao động theo quy định của Công ty và Pháp luật.
 • Quản lý công tác bảo hiểm; Thực hiện các chính sách bảo hiểm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho người lao động và Công ty
 • Thực hiện trích nộp, quyết toán thếu TNCN cho CBNV Công ty theo đúng quy định
 • c. Thực hiện nghiệp vụ Hành chính

 • Cung cấp các dịch vụ Hậu cần
 • Phối hợp với đơn vị chủ trì chuẩn bị hậu cần cho các sự kiện của Công ty;
 • Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ CBNV và người thân theo quy định của Công ty;
 • Đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ tại văn phòng
 • Tổ chức giám sát việc tuân thủ Quy chế 5S, các quy chế, quy định khác trong quản trị hành chính.
 • Cung cấp các dịch vụ mua sắm, cung cấp tài sản & trang thiết bị văn phòng
 • Phối hợp Ban điều hành dự án Setup văn phòng làm việc của ban;
 • Đảm bảo điều kiện làm việc cho CBNV như : Chỗ ngồi làm việc, trang thiết bị làm việc, văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao (Tại các Văn phòng đại diện cách xa trụ sở Công ty có thể giao khoán và kiểm soát định mức sử dụng);
 • Điều phối, quản lý tài sản, trang thiết bị, dụng cụ văn phòng tại Văn phòng Công ty và các Ban điều hành dự án;
 • Chủ trì kiểm kê, đánh giá trình trạng tài sản, trang thiết bị văn phòng theo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
 • Cung cấp các dịch vụ hành chính : Đặt vé máy bay, phương tiện đi lại cho các cấp lãnh đạo và các cá nhân tại nơi đến công tác theo quy định của Công ty và theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng cấp / Chứng chỉ : Bẳng cử nhân trở lên, chuyên ngành quản trị nhân lực, quản lý lao động hoặc chuyên ngành khác liên quan
 • Kiến thức cần thiết : Am hiểu các phương pháp trả lương tiên tiến hiện nay (2P, 3P), nắm vững các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm"
 • Kỹ năng cần thiết :
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng, truyền động lực và cảm hứng
 • Kỹ năng quản lý mục tiêu, quản lý thời gian và kiểm soát công việc
 • Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch .
 • Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, powerPoint"
 • Kinh nghiệm : Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp BĐS
 • Job tags : Nhân viên Nhân sự năm kinh nghiệm Nhân viên Nhân sự Từ năm kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng Chuyên viên Nhân sự Từ năm kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký