Scrum Master (Quản lý Dự Án CNTT)
Prudential
Thành phố Hồ Chí Minh
5 ngày trước

Prudential's purpose is to help people get the most out of life. We will deliver our purpose by creating a culture in which diversity is celebrated and inclusion assured, for our colleagues, customers, and partners.

We provide a platform for our people to do their best work and make an impact to the business, and in exchange, we support our people's career ambitions.

We pledge to make Prudential a place where you can Connect, Grow and Succeed.

 • Accountable for the overall management of all staff working in the team.
 • Chịu trách nhiệm chung cho tất cả các nhân viên làm việc trong nhóm dự án.)

 • Responsible for the effective management of project budgets and accountable to projects sponsors for the control of project expenditure.
 • Chịu trách nhiệm trước các nhà tài trợ của dự án về việc quản lý ngân sách và kiểm soát việc chi tiêu đạt được hiệu quả tốt nhất)

 • Accountable for the successful delivery of major IT projects.
 • Chịu trách nhiệm việc triển khai thành công các dự án chiến lược CNTT.)

 • Accountable for the timely and relevant reporting of project progress.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời và các vấn đề liên quan đến tiến độ của dự án.)

 • Responsible for identifying cross directorate and cross project dependencies, risks and activities and negotiating resolution to conflict.
 • Chịu trách nhiệm xác định các vấn đề liên quan và ràng buộc trong dự án, các rủi ro và hoạt động và đàm phán có thể dẫn đến các xung đột.)

 • Responsible for ensuring that projects are properly planned, communicated and progressed
 • throughout the project lifecycle.

  Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các dự án được lên kế hoạch, truyền đạt và tiến triển đúng trong suốt giai đoạn triển khai dự án.)

 • Business process improvement (Cải tiến quy trình kinh doanh)
 • Qualifications / Bằng cấp

 • Educated to degree level in a Computing discipline or equivalent
 • Tốt nghiệp cử nhân Công Nghệ Thông Tin hoặc tương đương.)

 • Over 5 years project management experience
 • Trên 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án)

 • Over 5 years of experience working in an IT or technical support environment
 • Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường hỗ trợ kỹ thuật hoặc CNTT)

 • Experience of Team management and staff development
 • Kinh nghiệm quản lý đội và phát triển nhân viên)(

 • Experience of financial control and budget management
 • Kinh nghiệm kiểm soát tài chính và quản lý ngân sách)

 • Experience of vendor management
 • Kinh nghiệm quản lý nhà cung cấp)

  Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng

 • Great knowledge in PRINCE2 / PMBOK or similar project management methodologies. Experience to run Agile (Scrum or Kanban) teams.
 • Kiến thức tuyệt vời về PRINCE2 / PMBOK hoặc các phương pháp quản lý dự án tương tự. Kinh nghiệm để điều hành các nhóm Agile (Scrum hoặc Kanban).

 • Excellent English skills (Speaking, Listening, Reading, and Writing)
 • Kỹ năng tiếng Anh xuất sắc (Nói, Nghe, Đọc và Viết)

 • Strong business oriented spirit and delivery processing skills
 • Có kiến thức tốt trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính và qui trình triển khai dự án)

 • Competent in English communication and presentation skills especially on technical and architectural topics are required
 • Có khả năng giao tiếp và trình bày tiếng Anh, đặc biệt là về các chủ đề kỹ thuật và kiến trúc được yêu cầu)

 • Strong communication skill
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt)

 • Strong project management skill
 • Có kỹ năng dự án tốt)

 • Good working knowledge of Microsoft Office, MS Project, Jira
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office, MS Project, Jira)

  Prudential is an equal opportunity employer. We provide equality of opportunity of benefits for all who apply and who perform work for our organisation irrespective of sex, race, age, ethnic origin, educational, social and cultural background, marital status, pregnancy and maternity, religion or belief, disability or part-time / fixed-term work, or any other status protected by applicable law.

  We encourage the same standards from our recruitment and third-party suppliers taking into account the context of grade, job and location.

  We also allow for reasonable adjustments to support people with special requirements.

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký