Nhân viên quản lý đào tạo , Khối Quản trị Nguồn nhân lực
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội
4 ngày trước
 • 1.Tham gia / Hỗ trợ phân tích, xác định nhu cầu đào tạo E-learning từ các đơn vị; lập kế hoạch đào tạo trực tuyến theo năm / tháng hoặc định kỳ được yêu cầu;
 • 2.Tư vấn đơn vị và thực hiện triển khai các chương trình đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng, chương trình kinh doanh, chương trình dự án theo kế hoạch và / hoặc theo chiến lược kinh doanh của ngân hàng;
 • 3.Tiếp nhận các yêu cầu và hỗ trợ học viên giải đáp các vướng mắc, khó khăn liên quan trong quá trình tham gia đào tạo trực tuyến;
 • 4.Lập các báo cáo đào tạo trực tuyến theo yêu cầu của đơn vị, phân tích kết quả học thi, đánh giá tác động hiệu quả đào tạo trực tuyến, và đưa ra các sáng kiến, giải pháp đề xuất cải tiến hiệu quả đào tạo trực tuyến;
 • 5.Hỗ trợ quản trị hệ thống đào tạo trực tuyến (quản trị học viên, quản trị hồ sơ / dữ liệu đào tạo của học viên, ), khai thác tối đa các tính năng của hệ thống, và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến hệ thống trong phạm vi được phân quyền;
 • 6.Hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng cách thức quản trị dữ liệu đào tạo đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực, thời gian thực hiện các hoạt động liên quan đến dữ liệu đào tạo;
 • 7.Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ về các hoạt động đào tạo trực tuyến nhằm thúc đẩy văn hóa học tập tại ngân hàng;
 • 8.Đảm bảo các hoạt động đào tạo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

  9. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc đào tạo trực tuyến.

  Tối thiểu trình độ đại học

  Có khả năng sử dụng excel để tổng hợp báo cáo thành thạo

  Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc

  Định hướng làm việc lâu dài trong mảng đào tạo

  Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo mẫu Techcombank / CV cá nhân về địa chỉ mail liendt2 techcombank.com.vn; ghi rõ vị trí dự tuyển và địa điểm làm việc mong muốn

  Lưu ý :

 • Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển
 • Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký