NodeJS Developer - VN
Omni
Ho Chi Minh City, VN
5 ngày trước
source : Glints

Requirement :

5 years of experience in software development

Experience in developing automated unit and functional tests using Jest & Cypress

Experience in an agile development process

Solid knowledge of data structures, algorithms, and design patterns

Have a passion for quality and writing clean, readable code that scales and performs well

Good interpersonal communication skills

Javascript and Typescript (NodeJS)

AWS Services

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký