Kỹ sư trưởng phòng Hiệu chuẩn- Chief of Calibration engineer
Công Ty TNHH Korea Rental Vina
Hà Nội
1 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Assisting the BOD in setting up, perfecting and managing the calibration center.
 • Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thiết lập, hoàn thiện và quản lý trung tâm hiệu chuẩn.

 • Establishing calibration procedures of the Company's machinery and equipment
 • Thiết lập quy trình hiệu chuẩn của các máy móc thiết bị của Công ty

 • Understand the instrument calibration process in calibaration lab / center of company
 • Có hiểu biết sâu toàn bộ quy trình hiệu chuẩn thiết bị trong phòng hiệu chuẩn của Công ty

 • Calibration of equipment and machine at the lab of Korea Rental Vina Co., Ltd. (mainly telecommunication, electronic equipment, ...)
 • Hiệu chuẩn các thiết bị máy móc tại trung tâm hiệu chuẩn (chủ yếu các thiết bị viễn thông, sóng, điện tử, )

 • Make calibration certificates after completing the equipment test.
 • Ban hành chứng nhận hiệu chuẩn sau khi kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị

 • Other tasks from Manager / Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ
 • Yêu Cầu Công Việc

 • College, University degree or higher in electronics or telecommunications or electronics
 • Tốt nghiệp Đại Học / Cao đẳng các chuyên ngành Điện tử / Điện tử viễn thông / Các chuyên ngành kỹ thuật khác.

 • Has at least 3 years experience and well know the calibration procedures In calibration Center related to Electronic and telecomunication
 • Basic English communication, can read and understand the calibration document.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm là việc cho các công ty hiệu chuẩn liên quan đến điện tử, điện tử viễn thông,... tiếng anh đọc hiểu tài liệu.

  Ưu tiên có hiểu biết các thiết bị RF

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký