Unit Head of Third Party Field Sales/ Trưởng Bộ Phận Bán Hàng Thị Trường Bên Thứ Ba
FE CREDIT
Hồ Chí Minh
1 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Mục tiêu / Objectives :

Lập kế hoạch bán hàng, giám sát hoạt động bán hàng / Propose sales action plan, track partner's activities

Dẫn dắt, hỗ trợ hoạt động bán hàng cho đối tác được giao của mình dể đảm bảo đội ngũ bán hàng có được nhóm KH phù hợp và tối đa hóa doanh số để đạt các mục tiêu của công ty / Lead & support sales for assigned Third Parties to ensure safes teams have the right set of customers and maximize sales to achieve company's goals

Trách nhiệm chính / Key Responsibilities :

Phát triển và thực hiện các chiến dịch bán hàng / Develop & execute sales campaigns

Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận bán hàng để duy trì danh sách liên hệ cập nhật các Khách hàng tiềm năng từ các hoạt động của Bên thứ ba / Work closely with Sales, Business Developmet Center to maintain an up-to-date contact list of potential customers generation from Third Party activities

Tuyển dụng, huấn luyện và giám sát các bên thứ bả để đạt thành tích KPI tốt / Recruit, coach and monitor Third Parties toachieve KPI

Cập nhật và giám sát kết quả bán hàng, nhận phản hồi từ các bộ phận và đối tác khác để thúc đẩy bên thứ ba đạt doanh số / Update and monitor sales result, receive feedbacks from other departments and partners to push Third Party to meet the targets

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bên thứ ba / Establish and maintain relationships with Third Parties

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp / Undertake other tasks assigned by line manager

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, chuyển ngành : Quản trị kinh doanh, kinh tế học hoặc các lĩnh vực liên quan / University Graduate, major : Business Administration, Economics or relevant areas

Ít nhất 5-6 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan, trong đó ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý, ưu tiên làm việc cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính / At least 05-06 year-experiences working in related field, in wich at least 02 years of managerial position, preferably working for banking or financial instituion

Kinh nghiệm bán hàng / Experience in sales

Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm tài chính ngân hàng / Deep understanding of bank's products

Kỹ năng giao tiếp tốt, kĩ năng lãnh dạo, kĩ năng phân tích và thuyết trình / Strong cummunication skill, leadership skills, analytical skill and presentation skill

Ứng xử, tập trung vào Khách hàng và hướng đến mục tiêu / Interpersonal, customer focused & goal driven

Khả năng làm việc dưới áp lực cao / Ablity to work under high pressure / Ability to work under high pressure

Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh / Fluent in Vietnamese & English

Financial support :

 • Probation with full salary
 • Lunch allowance
 • Wedding support
 • Family funeral support
 • 13th month salary + KPIs bonus
 • Performance rewards and awards
 • Insurance :

 • Accident insurance
 • Health insurance
 • Events and activities :

 • Christmas
 • Year End party
 • Job tags : Unit Head of Third Party Telesales / Trưởng Bộ Phận Bán Hàng Qua Điện Thoại Bên Thứ Ba Unit Head of Third Party Field Sales / Trưởng Bộ Phận Bán Hàng Thị Trường Bên Thứ Ba

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký