HRD - F&B storechains
Head Hunt VietNam
Ho Chi Minh
22 giờ trước
 • KPI set up
 • Salary Scales
 • C&B master

  Strong communication tw department heads, stores Managers, yound staffs

  Communicate organizational culture to employees through different channels o Work with Line Managers to assess employee attitudes, tracking trends in employee behaviors o Design HR programs to support organizational culture o Communicate policies and procedures to employees Keep the line updated on HR initiatives o Manage conflict between employees, Managers o Be in charge of employee’s survey (ESS)

 • Hiring, Training, Performance Management, Compensation, Employee relationship Managing, motivating and developing General Affairs activities by performing duties : maintenance, security, administration, canteen management;
 • maintaining office services, health-care

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký