Chuyên Viên Quản Trị Nợ KHCN - Trung Tâm Quản Trị Nợ Tại TSC
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Hà Nội, Vietnam
1 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

1. Làm việc tại vị trí chuyên viên XLN, đề xuất phương án xử lý các khoản nợ xấu do Ban QL&XLN được cấp có thẩm quyền giao xử lý.

2. Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện công việc độc lập tuy nhiên vẫn cần sự kèm cặp, hướng dẫn của chuyên viên cấp cao hơn.

Yêu Cầu Công Việc

1. Phối hợp cùng các đầu mối, bộ phận nghiệp vụ khác trong Ban, rà soát thực trạng các khoản nợ có vấn đề là KHCN được giao quản trị và XLN.

Đôn, đốc, theo dõi, đề xuất các giải pháp để xây dựng kế hoạch xử lý nợ chi tiết cho từng khách hàng cá nhân nợ có vấn đề được giao quản lý.

 • 2. Trình phương án xử lý nợ trên cơ sở xem xét đề xuất của các đầu mối bộ phận nghiệp vụ khác trong Ban, kiểm tra hồ sơ, thực tế khách hàng;
 • Phối hợp, theo dõi tiến độ và hỗ trợ các đầu mối bộ phận nghiệp vụ khác trong Ban thực hiện theo các nội dung phê duyệt của HĐXLN / HĐMGL / HĐMBN / HĐXLRR.

  3. Thực hiện xác nhận dư nợ, tình trạng khoản vay, hiện trạng TSĐB, khả năng thu hồi . đối với các khoản nợ cá nhân có vấn đề được giao quản trị và XLN có liên quan đến nhận sự nghỉ việc, điều chuyển, bổ nhiệm . theo quy định của SHB.

  4. Phối hợp hướng dẫn, tư vấn cho các ĐVKD về các khoản mà ĐVKD trực tiếp xử lý; Giám sát, đôn đốc hỗ trợ ĐVKD thực hiện phương án được phê duyệt.

  5. Xây dựng, góp ý dự thảo Quy chế / Quy trình / Hướng dẫn phục vụ công tác QL&XLN CVĐ đối với phần nghiệp vụ mình phụ trách (nếu có).

  6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm / Phòng.

  Thông tin khác

 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký