Automotive project manager - Vietnam
Luxoft
Việt Nam
4 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Luxoft is a global IT service provider of innovative technology solutions that delivers measurable business outcomes to multinational companies.

Its offerings encompass strategic consulting, custom software development services, and digital solution engineering. Luxoft enables companies to compete by leveraging its multi-

industry expertise in the financial services, automotive, communications, and healthcare & life sciences sectors. For more information, please visit the website.

Ứng tuyển
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký