Trưởng nhóm thúc đẩy bán MAF
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
1 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Quản lý công việc
 • Xây dựng và thực hiện triển khai kế hoạch hành động của nhóm quản lý theo định hướng hoạt động thúc đẩy bán : Lên chương trình, kế hoạch, phân công nhân sự thực hiện đạo tạo, hướng dẫn và kiểm soát duy trì các tiêu chuẩn, mô hình, qui trình, công cụ quản lý và thúc đẩy bán tại đơn vị kinh doanh nhằm đạt hiệu quả bán cao đồng thời đảm bảo Chất lượng dịch vụ và độ hài lòng của KH trước / trong / sau bán Thiết kế chương trình, xây dựng các tiêu chí yêu cầu, quy mô tổ chức, các hoạt động kiểm soát / duy trì vận hành đội ngũ Business Partner nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời, liên tục duy trì và áp dụng tốt các công cụ quản lý / thúc đẩy bán tại các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.
 • Triển khai hoạt động phân tích, đánh giá hiệu quả bán (năng suất, tỷ lệ chuyển đổi phễu) của các đơn vị kinh doanh, đề xuất, trình phê duyệt và triển khai các hành động để nâng cao hiệu quả bán.

  Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến từ thực tế triển khai đồng bộ các công cụ, qui trình quản lý bán trong công tác bán hàng và quản lý bán hàng mảng KH Maf tại đơn vị kinh doanh Tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo của Khối cho lực lượng phục vụ KH Maf

 • Tổ chức các chương trình thúc đẩy kết quả, tinh thần và văn hóa phục vụ khách hàng : Best sellers, Sales club, Sale Forum, Sale contest và các hoạt động thi đua, gắn kết tập thể, truyền lửa cho đội ngũ bán hàng mảng KH Maf
 • Tổ chức, phân công công việc và giám sát các hoạt động triển khai tại đơn vị, vùng theo từng chương trình / chiến dịch của các thành viên trong nhóm quản lý đảm bảo hiệu quả và đạt được mục triển khai
 • Xây dựng các quy trình phối hợp, hướng dẫn, tài liệu đào tạo nội bộ
 • Hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm trong quá trình tương tác với đơn vị, vùng; các nghiệp vụ trong suốt quá trình tổ chức triển khai công việc.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
 • 2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ :

 • Nhận biết các rủi ro nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.
 • Đảm bảo các thành viên trong nhóm quản lý tuân thủ những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng
 • 3. Công tác nhân sự

 • Training / Coaching / Giám sát các thành viên trong nhóm thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình, quy định của ngân hàng
 • Người bạn đồng hành, hướng dẫn / kèm cặp nhân viên mới nhanh chóng làm quen với môi trường và nắm bắt công việc
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại bộ phận
 • Kiếnthức

  Bằng cấp / Nghiệp vụ

 • Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo : kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương Ưu tiên trình độ trên đại học chuyên ngành quản lý.
 • Kiến thức chuyên môn

  Nắm vững các thực tiễn tốt về mô hình bán và trải nghiệm dịch vụ trong ngân hàng bán lẻ.

  Am hiểu hệ thống sản phẩm và quản lý dịch vụ ngân hàng ngân hàng bán lẻ

  Am hiểu hệ thống, các quy trình tác nghiệp / cơ chế thực hiện của bộ phận / khối chức năng

  Kinh nghiệm

  Kinh nghiệm quản lý bán hàng và dịch vụ Ngân hàng bán lẻ

  Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng và triển khai cải tiến các mô hình bán, mô hình dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng (CX)

  Ngoại ngữ :

  Tiếng Anh TOEIC tối thiểu cấp độ 3 605 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương

  Kỹ năng chuyên môn

  Kỹ năng tổ chức, triển khai và kiểm soát / duy trì ổn định các kết quả trong suốt quá trình thúc đẩy bán & trải nghiệm khách hàng

  Kỹ năng tổ chức, quản lý đào tạo, huấn luyện, kèm cặp cán bộ chuyên nghiệp, hiệu quả

  Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả

  Năng lực chung

  Tinh thần trách nhiệm

  Khả năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng

  Năng lực chuyên môn / đặc thù

  Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác

  Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng

  Mức Lương Cạnh Tranh

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký