Marketing Specialist
3m
Hai Ba Trung, Hanoi, Hà Nội, VNM
29 ngày trước

Position Description

As a marketing specialist / supervisor, he / she is required to

As a marketing specialist, he / she is required to

Be accountable for the financial objectives of the assigned product responsibilities. Monitor industry / market information and perform analysis on various metrics such as sales, portfolio performance, pricing, profitability, new product introductions, market coverage, competition performance, etc.

Handle demand planning (forecasting) by collecting related information from market trends, key accounts and sales representatives and analyzing past demand trends.

 • Determine appropriate methodologies, perform cost comparison analysis and prepare estimates for assigned marketing programs / projects;
 • monitor and control costs to stay within established budgets.

  Key requirements :

  Have minimum 1 year marketing or sales experience in electronics market

  Hold a MBA or bachelor degree in engineering or business

  Good command of English

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký