Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông
Hà Nội, Việt Nam
7 ngày trước

Mô tả công việc :

 • Xây dựng các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến chức năng nhiệm vụ và hoạt động của phòng.
 • Phối hợp với các bộ phận và cá nhân của từng phòng ban, đề xuất danh mục rủi ro và các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành của công ty.
 • Hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống.
 • Tìm hiểu và nắm rõ các quy trình, quy định của công ty; nắm rõ mục tiêu kiểm soát, nhận diện và đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp khắc phục phòng ngừa.
 • Triển khai thực hện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổng hợp báo cáo, tổng hợp kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết.
 • Thiết kế, tích hợp các kiểm soát vào quá trình hoạt động của công ty, đảm bảo các kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định.
 • Theo dõi tình hình khắc phục sau kiểm soát trong toàn hệ thống để đánh giá sự cải thiện và hiệu quả hoạt động;
 • ngăn chặn các sai phạm có thể lặp lại, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động.

 • Lập biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất các khuyến nghị trên cơ sở kết quả kiểm tra.
 • Áp dụng các thủ tục, hướng dẫn công việc liên quan đến KSNB và QLRR cho các CBNV trong công ty; phối hợp, hỗ trợ các phòng ban, đơn vị trong quá trình thực hiện các quy định, chính sách KSNB và QLRR của công ty.
 • Thực hiện các việc kiểm soát khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty và cấp trên trực tiếp.
 • Yêu cầu :

 • Tốt nghiệp đại học. Được đào tạo chuyên môn về quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường có kiểm soát.
 • Hiểu biết các kiến thức và phương pháp quản trị doanh nghiệp, quản trị hệ thống, quản lý rủi ro.
 • Nắm vững và hiểu rõ về công ty (mô hình hoạt động, ngành kinh doanh, đặc điểm và các nhu cầu phát triển thị trường ) nhằm có các hỗ trợ hiệu quả cho các bộ phận ở vai trò đối tác.
 • Nắm vững và biết cách ứng dụng các qui định của pháp luật và của công ty.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký