NHÂN VIÊN MUA HÀNG
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Ho Chi Minh
33 ngày trước

Job Description

1.Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp toàn bộ đơn hàng của hệ thống kinh doanh lẻ, đặt hàng xí nghiệp nữ trang sản xuất.

 • Xem xét, xử lý đơn hàng của hệ thống kinh doanh lẻ : kiểm tra mã hàng đặt, tuổi, ni, rà soát hàng tồn tại các đơn vị để điều chuyển hoặc đặt hàng sản xuất mới.
 • Tổng hợp, gom đơn đặt hàng cho XNNT sản xuất theo đúng qui định cho từng chủng loại hàng hóa của từng loại đơn.
 • Tổng hợp nhu cầu nguyên vật liệu, phối hợp các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo cung cấp đủ cho sản xuất.
 • Phản hồi thông tin ngay cho đơn vị đặt hàng khi đơn hàng có sự thay đổi hoặc trục trặc.
 • Thực hiện các báo cáo về tiến độ đơn hàng cho Trưởng bộ phận Mua Hàng
 • 2.Theo dõi việc thực hiện các đơn hàng và tiến độ giao hàng đến các đơn vị.

  Kiểm tra tiến độ hàng hóa nhập kho theo ngày hẹn đơn cho tất cả các loại đơn.

  Theo dõi, thông báo lịch vận chuyển hàng hóa đi các Chi nhánh cho Phòng kế hoạch cung ứng - Xí nghiệp.

  Kiểm tra, đôn đốc và theo dõi hàng hóa nhập kho được vận chuyển đến các đơn vị theo thời gian hẹn đơn và đúng qui định vận chuyển.

  Đôn đốc các đơn hàng chương trình nhập hàng và xuất hàng cho hệ thống kịp thời gian chạy chương trình.

  Thống kê và phản hồi thông tin cho Xí nghiệp về tình hình hàng hóa cũng như báo cáo Trưởng bộ phận Mua Hàng các trường hợp hàng hóa trễ hạn giao hàng.

  Hàng tháng đối chiếu số liệu đặt hàng giao hàng giữa phòng Mua Hàng với Xí nghiệp.

  3.Thực hiện tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến đơn hàng

 • Tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin có liên quan đến đơn hàng từ các Cửa hàng và Chi nhánh.
 • Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin của Phòng Mua Hàng Xí nghiệp về : dời ngày hẹn đơn, bom sản phẩm, khuôn mẫu ...
 • Kịp thời thông báo cho hệ thống về tình hình đơn hàng cũng như cập trên chương trình đơn hàng nếu xảy ra việc dời đơn.
 • 4.Lập báo cáo

 • Thực hiện lập và gửi báo cáo hoạt động, báo cáo số liệu và các báo cáo Chuyên môn theo phận công phận nhiệm
 • TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp : Đại Học - Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh, Chuỗi Cung Ứng
 • CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan : Từ 2 năm trở lên
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại : Có kinh nghiệm làm đơn hàng sản phẩm nữ trang.
 • Có kinh nghiệm quản lý logistic
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký