SYSTEM ENGINEER
YOMEDIA - CỔ PHẦN NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
Hồ Chí Minh, Vietnam
6 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Manage high performance and critical system.
 • Operations include but not limited to building, deploying, orchestrating clusters / real server Develop and maintain scripts and tools, for example, to take snapshots, back up data, auto deploy, check log file.
 • Build monitoring system for infrastructure
 • Audit infrastructure's security and make necessary changes
 • Work with : Haproxy, MySQL, Mongodb, redis, nginx,PHP, NodeJS .
 • Coding some scripts by language : php, python, awk, c.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Strong Linux administration skills, CENTOS is prefered
 • Experience with configuration management using Chef, Puppet, Salt or Ansible.
 • Experience with SQL and noSQL databases. MongoDB knowledge is a huge plus Understanding CENTOS or any unix-like distribution and ability to tune up those systems.
 • Getting hands dirty by playing with Linux kernel or similar systems is a plus.

 • Experience in building large and robust infrastructure.
 • Experience with HAProxy,NGINX, MYSQL, PHP-FPM, NodeJS, Redis or in-mem DB.
 • Basic network background
 • Topdown thinker, excellent communicator, real problem solver
 • Strong team player, responsible and strongly opinionated member but willing to listen and change for the best work result
 • Open minded and excited to learn new things
 • Thông tin khác

 • Bằng cấp : Cao đẳng
 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký