HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Giao dịch Chứng khoán nợ
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Hà Nội, Việt Nam
22 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Khảo sát thông tin, tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường trái phiếu;
 • Đề xuất các cơ hội kinh doanh Chứng khoán nợ và kinh doanh Chứng khoán nợ trong các Hạn mức cho phép để đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao;
 • Phối hợp với các Khối / Phòng có liên quan kiểm tra, giám sát quá trình giải ngân, thực hiện phương án, dự án sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp;
 • Kiểm tra, giám sát các khoản đầu tư trái phiếu theo định kỳ hoặc đột xuất, chủ động đề xuất các phương án giải quyết đối với các chứng khoán nợ đã đầu tư.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng;
 • Am hiểu thị trường tài chính và các công cụ tài chính trên thị trường tài chính;
 • Am hiểu các quy định về hoạt động ngân hàng, tài chính và kinh doanh tiền tệ;
 • Có khả năng tổng hợp, phân tích tốt; có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao;
 • Khả năng làm việc theo nhóm tốt.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký