Design System Specialist
Aleph Labs Vietnam
Ho Chi Minh City, VN
2 ngày trước
source : Glints

As Design System Specialist at Aleph, you will

Develop design system that enables designers to scale up best UI / UX design practices, and

to manage reusable design assets across a multi-level system for all digital products which

would help developers to implement & continue the update with ease & convenience

Collaborate with UI / UX designers, engineers across Aleph group to ensure consistent

implementation of the design system in product design and code.

Train designers, engineers to become competent users of design system

Apply state of the art user interface design principles for usability, responsiveness,

accessibility, and cross-platform design to the development of new solutions.

Actively contribute to the group of UI / UX designers, engineers in Aleph group

Work & report directly to Aleph CEO

Based in Vietnam

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký