Software Engineer, Data Platform
Công ty Cổ phần VNG
Tp.Hồ Chí Minh
10 ngày trước

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • Always update and apply the hot trends technologies in new projects : Javascript (ES6 / 7, ReactJS, VueJS...), Python, Scala...
 • Have oppurtunities to challenge your self with new career path in Big Data Engineer, Data Scientist
 • Mô tả công việc

 • Develop applications (Front-end : Web, Back-end : Api, Script) for our big data platform.
 • Architect and develop stable and high available web service.
 • Leverage modern technologies to build cutting-edge software.
 • Yêu cầu

 • Preferably at least 2 years of Full-stack Web Development experience (NodeJS and Python)
 • Hands on experience working with Web Front-end : Javasctip, ReactJS, Redux and ES6, ES7, CSS library (Bootstrap, SASS, LESS)
 • Hands on experience working with Backend : Python, NodeJS, Java, Scala
 • Mobile, responsive web or native app development is a plus
 • Step 2
  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký