Trưởng Phòng Quản Trị BĐS
Công Ty CP Tập Đoàn T&T
Hà Nội, Việt Nam
4 ngày trước
source : CareerLink
 • Chủ trì tổng hợp thông tin, xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện các quy trình làm việc của Phòng theo quy trình chung của Ban.
 • Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Quản trị QLBĐS đối với các CTTV :
 • Xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa các quy chế, quy định, quy trình, các tiêu chuẩn trong lĩnh vực
 • Hướng dẫn, đào tạo, đôn đốc, quản lý giám sát tổ chức thực hiện các Quy chế, quy định, quy trình đến các CTTV.
 • Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban QLBĐS với các Phòng / Ban khác của T&T và các CTTV,
 • Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu phục vụ công tác quản lý danh mục BĐS của toàn Tập đoàn T&T; yêu cầu, hướng dẫn các CTTV cập nhật tình hình BĐS
 • Phối hợp với Ban KHKD chuyển hóa chiến lược, chủ trương, định hướng của cấp có thẩm quyền về QLBĐS thành mục tiêu, kế hoạch QLBĐS của CTTV.
 • Phối hợp, hỗ trợ Người Đại diện vốn của Tập đoàn cách thức quản lý BĐS và tương tác công việc với Ban QLBĐS.
 • Hướng dẫn, đào tạo, đôn đốc và giám sát quản lý các CTTV lập kế hoạch hành động và thực hiện kế hoạch theo tuần, tháng, năm (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn), trình Lãnh đạo T&T phê duyệt
 • Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, hiệu quả hoạt động, đề xuất giải pháp điều chỉnh
 • Chủ động đề xuất, tham mưu tới GĐ Ban các biện pháp / hệ thống quản lý tiên tiến về công tác quản trị BĐS với mục tiêu nâng cao hiệu quả, hiệu suất của các công việc nhằm rút ngắn được các bước và thời gian thực hiện.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và cơ cấu tổ chức của Phòng hợp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao;
 • hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, điều phối và kiểm soát hoạt động, kết quả cũng như hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Phòng.

 • Tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên, tổ chức và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, trách nhiệm của Phòng, chủ động kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của GĐ Ban để có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc.
 • Định kỳ lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả công việc nhân sự của Phòng. Thiết lập mục tiêu, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch phát triển, xây dựng công cụ đo lường đánh giá hiệu quả công việc (KPI).
 • Lập ngân sách hoạt động, quản lý sử dụng kinh phí của Phòng một cách hiệu quả.
 • Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao phó.
 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành liên quan lĩnh vực BĐS.
 • Nắm vững văn bản pháp luật về nhà ở, luật đất đai, luật KD BĐS đặc biệt các văn bản liên quan đến lĩnh vực Đầu tư phát triển BĐS.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành xây dựng, đầu tư, quản lý, kinh doanh bất động sản trở lên (trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương);
 • Tối thiểu 3 năm làm công tác quản lý.

 • Có kinh nghiệm và hiểu biết về các công tác quản lý, đầu tư, kinh doanh BĐS.
 • Kỹ năng lập, kiểm soát kế hoạch và quản lý công việc. Đặc biệt là trong các tình huống chồng chéo công việc và yêu cầu xử lý nhanh.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng lãnh đạo.
 • Tác phong làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chính xác.
 • Tinh thần, trách nhiệm làm việc cao trong công việc. Có thái độ học hỏi.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký