Giám đốc phát triển năng lực
Techcombank
Hà Nội
3 ngày trước

1. Quản lý và điều hành công việc

Xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch hành động nhằm đảm bảo bộ phận thực hiện đúng và đủ các chức năng được giao :

 • Đầu mối giám sát và triển khai xây dựng chương trình phát triển sự nghiệp của cán bộ nhân viên tại các đơn vị. Phối hợp cùng Giám đốc Chức năng của các đơn vị để xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp của cán bộ nhân viên, phát triển đội ngũ kế cận.
 • Phối hợp với Các giám đốc đơn vị chức năng tổ chức, xây dựng và giám sát triển khai việc xây dựng, chuẩn hóa : các chức danh, tiêu chuẩn kiến thức / kỹ năng, khung năng lực, danh mục đào tạo cho các vị trí.
 • Phối hợp với Các giám đốc đơn vị chức năng tổ chức và giám sát việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đảm bảo lộ trình phát triển cán bộ được thực hiện theo đúng kế hoạch
 • Quản lý và triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực như chương trình talent pool, specialist, hi-per...
 • Tổng hợp kế hoạch, ngân sách đào tạo và phát triển hàng năm của các đơn vị nội bộ. Kiểm soát chi phí liên quan tới sử dụng nguồn ngân sách dành cho phát triển nguồn lực (đào tạo, hội thảo ) Tổng hợp, phân tích, đánh gia tình hình hoạt động của các đơn vị trong khối và báo cáo định kỳ.
 • Hỗ trợ Giám đốc quản lý, phát triển nguồn nhân lực trong việc xây dựng và triển khai, các chương trình hành động của khối (bao gồm Action plan và KRA), theo dõi và đốc thúc việc triển khai kế hoạch hoạt động của các đơn vị.
 • Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông, văn hóa tổ chức của khối.
 • 2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ :

 • Nhận biết các rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.
 • 3. Công tác quản lý nguồn nhân lực :

 • Hỗ trợ lãnh đạo đơn vị Training / Coaching / Giám sát cán bộ thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng
 • Hỗ trợ lãnh đạo đơn vị tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
 • 4. Các trách nhiệm khác

 • Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông, văn hóa tổ chức của khối.
 • Các công việc khác theo phân công của giám đốc đơn vị.

 • Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo : kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, quản lý nhân sự;
 • Am hiểu kiến thức quản trị nguồn nhân lực;
 • Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến Hành chính nhân sự;
 • Kinh nghiệm Quản lý nguồn nhân lực cho các tổ chức trong / ngoài nước
 • Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký