COMPUTER PROGRAMMER
Icool Co., Ltd
Ho Chi Minh City, VN
6 giờ trước
source : Glints

1. Receive requests from customers (including raw data, operating procedures or based on available software, ..)

2. Analysis of requirements & operating procedures

3. Design Layout, UI / UX, database, simulate business process

4. Programming functions according to the requirement analysis table (including window application, web, mobile app (android, ios), service api)

5. Giving test cases (Mobile automation test, web automation test, security test, performance test, ...)

6. Receive feedback & handle bugs when arising during the demo

7. Upgrade & improve software performance

8. Researching new technologies.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký