SMT IE Supervisor | Giám Sát Bộ Phận Cải Tiến SMT
MegaCEO.com
Bắc Ninh, Việt Nam
5 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất, hiện đang tuyển 2 Giám Sát Sản Xuất tại Bắc Ninh :

HRC1. SMT Supervisor Giám Sát Bộ Phận SMT (Điện Tử, Tiếng Anh, $1200, NN4418)

 • Plan and carry out routine maintenance and maintenance of SMT machines according to weekly and monthly schedule
 • Arrange the work in the room according to the capacity and capacity of each employee to bring the highest efficiency
 • Make backup equipment and order replacement
 • Maintain stable operation of machinery, minimizing downtime.
 • Work with relevant departments to find solutions to problems
 • Improveerror reduction during production
 • Work directly with machine suppliers to solve machine problems
 • HRC2. SMT IE Supervisor Giám Sát Bộ Phận Cải Tiến SMT (Điện Tử, $1200, NN4419)

 • Take control for SMT production subsection QDC
 • Take control for establishing and training the SMT production team
 • Other details will be discussed during interview
 • Male / Female
 • Academic level : University degree
 • Experience : 5-6 years of SMT experience. At least 5 years with SMT related to electronic system products
 • Language : Good English communication
 • Good computer skills
 • Male / Female
 • Academic level : University degree
 • Experience : IE experience in electronic system product assembly process and two years of IE related supervisor experience
 • Language : Good English or Chinese communication
 • Good computer skills ( AutoCAD / MS office software )
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký