Japanese Speaking - Sales Assistant - Construction
RGF
Vietnam Ho Chi Minh City
3 ngày trước

Job Responsibilities>

Assist Japanese Sales in meetings with clients : prepare materials, take minutes, handle correspondence

Deal with paper work (quotation, contract) related to the client side

Aid in communication between Japanese Sales and other non-Japanese-speaking parties (internal staff, local partners...)

Other tasks as assigned by Line Manager

Education : College Diploma

Computing : MS Excel, PowerPoint, Word

Japanese : business level (equivalent to N2 level)

English : conversational level

1+ year of work experience as back office positions in any industry

New graduates are ok to apply

Experience in construction industry

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký