Chuyên viên Quản lý Nhu cầu – Trung tâm Quản trị Dự án – Khối CNTT
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Hà Nội
1 ngày trước

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện các công việc quản lý nhu cầu / yêu cầu thay đổi

 • Làm việc với đơn vị nghiệp vụ nhằm làm rõ, định hướng, phân loại, đánh giá mức độ ưu tiên của nhu cầu / yêu cầu thay đổi dịch vụ CNTT nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thay đổi.
 • Chủ động tư vấn đơn vị nghiệp vụ trong việc làm rõ yêu cầu và xác định yêu cầu;
 • Tổng hợp, phân tích thông tin danh mục nhu cầu / yêu cầu thay đổi và truyền thông tới các bên liên quan;
 • Theo dõi, cảnh báo những rủi ro liên quan tới tiến độ, chất lượng của việc triển khai thay đổi;
 • Nhận diện, đề xuất phương án xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý và triển khai thay đổi;
 • Duy trì mối quan hệ các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo thông suốt thông tin và đo lường được sự hài lòng từ các đơn vị nghiệp vụ đối với dịch vụ CNTT để có đề xuất cải tiến và phù hợp với các quy trình liên quan;
 • Phối hợp chặt chẽ với các ban dự án và các đơn vị kỹ thuật để triển khai các biện pháp cải tiến tiến độ và chất lượng đáp ứng các nhu cầu / yêu cầu của nghiệp vụ;
 • Đề xuất nâng cao hiệu suất của từng bước trong quá trình đáp ứng nhu cầu, yêu cầu thay đổi dịch vụ CNTT.
 • 2. Triển khai công cụ và quy trình Quản lý nhu cầu, yêu cầu thay đổi dịch vụ CNTT :

 • Dự thảo, hướng dẫn, cải tiến các Quy trình liên quan đến quản lý nhu cầu, yêu cầu thay đổi dịch vụ CNTT.
 • Xây dựng, triển khai, sử dụng và hướng dẫn sử dụng các công cụ quản trị yêu cầu và quản lý nhu cầu của nghiệp vụ đối với dịch vụ CNTT.
 • Đào tạo, hướng dẫn về hoạt động quản lý nhu cầu, yêu cầu thay đổi và quản lý mối quan hệ với các đơn vị nghiệp vụ.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học hoặc trên Đại học các chuyên ngành về CNTT; Ngân hàng; Quản lý hệ thống CNTT; Quản lý phân tích dữ liệu;
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác tại lĩnh vực CNTT, trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm Phân tích, phát triển, kiểm thử, hỗ trợ, vận hành hệ thống CNTT
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký