Phó Giám Đốc Kinh Doanh
NIC Global
Binh Duong, Vietnam
5 ngày trước

Job Description

 • Hỗ trợ giám đốc hoàn thành kế hoạch công việc và chi tiêu trong năm. Lập dự báo và kế hoạch năm về doanh số và việc bán hàng nhằm bảo đảm đạt mục tiêu bán hàng
 • 輔助業務經理完善年度工作计划与指标,制定年度业绩额与销售工作计划以确保达成业务目标

 • Hỗ trợ giám đốc nghiệp vụ chỉ đạo những công việc nghiệp vụ hàng ngày, hướng dẫn và phối hợp những việc phát sinh, để giúp việc triển khai công việc bán hàng được thuận lợi.
 • 輔助業務經理督导各业务组日常工作 指导并协调异常事项 以利部门业务工作顺利开展

 • Hiểu rõ động thái của thị trường, thăm viếng khách hàng lớn, xác định rõ phương thức phục vụ để việc khai thác khách hàng mới đạt hiệu quả.
 • 了解市场动态,拜访重点客户,明确服务模式以有效开发新客户

 • Xem xét những hợp đồng và chứng từ trong quyền hạn của mình để bảo đảm đơn đặt hàng được chính thức triển khai.
 • 审核部门权限内的销售合同与各项单据以确保订单正式开展

 • Hướng dẫn chủ quản thuộc cấp, thông qua các số liệu nghiệp vụ bán hàng và thảo luận của cấp trên, nhằm nâng cao năng lực bán hàng của Trưởng phòng nghiệp vụ.
 • 指导下级主管 透过各项销售业务数据及上级主管讨论以提升業務主任銷售能力

 • Lập và sắp xếp việc đào tạo trong bộ phận, bồi dưỡng và khuyến khích Trưởng phòng nghiệp vụ, nhằm xây dựng và nâng cao năng lực của đội nhóm bán hàng
 • 制定与安排部门教育训练,培养和激励業務主任 以建立销售团队及提升能力

 • Giám sát đôn đốc việc thu tiền hàng, để bảo đảm tiền hàng được thu kịp thời
 • 督促各业务组应收账款回收 以确保及时回收账款

 • Thực hiện các công việc cấp trên giao
 • 执行主管临时交办事项

  Job Requirements

 • Required Number : 1
 • Year Experience : 5 Years
 • Minimum Career Level : Director
 • Minimum Education Level : Bachelor Degree
 • Job Skills : - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, Kinh Tế
 • 5 năm kinh nghiệm với 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng giao tiếp và quản lý tốt.
 • Language :
 • Computer Skill :
 • Non Technology Skill :
 • Benefits

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký