Duty Manager
Accor
Vung Tau, Ba Ria Vung Tau, Vietnam
5 ngày trước

Job Description

TECHNICAL RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN :

 • Conduct regularly inspection rounds to all areas of the hotel with emphasis on the
 • close scrutiny of the operating departments both in the front-of-the -house and backof-

  the house areas, complete inspection check-list and make comments on

  irregularities.

  Thường xuyên kiểm tra các khu vực xung quanh khách sạn đặc biệt chú ý tới các bộ

  phận vận hành phía trước và sau khách sạn, hoàn thành danh mục kiểm tra và đưa ra

  các nhận xét, đánh giá.

 • Follow up on pending irregularities as well as on the working order of elevators, lobby
 • lights, air conditioning and other hotel equipment's.

  Theo dõi các vấn đề bất thường còn tồn tại cũng như việc vận hành của các thang

  máy, đèn khu vực sảnh, điều hòa và các trang thiết bị khác của khách sạn.

 • Ensure that the staff adheres to all policies established or directed by the hotel and
 • enforce discipline at all times.

  Đảm bảo nhân viên thực hiện đầy đủ các chính sách của khách sạn và áp dụng hình

  thức kỷ luật hợp lý tại mọi thời điểm.

 • Provide assistance to the Front Office Manager in organizing, directing and
 • coordinating front office activities.

  Hỗ trợ Trưởng bộ phận Tiền sảnh trong việc tổ chức, chỉ đạo và phối hợp trong các

  hoạt động của lễ tân.

 • Supervise front office personnel; also verify the accuracy of reports emanating from
 • the receptionists.

  Giám sát nhân sự lễ tân, đồng thời cũng kiểm tra độ chính xác của các báo cáo do

  nhân viên lễ tân chuẩn bị.

 • Provide feedback to management regarding directives to be carried out by the
 • operations staff.

  Cung cấp các thông tin, ý kiến đóng góp cho lãnh đạo về việc thực hiện các chỉ đạo

  của cấp trên của nhân viên khối vận hành.

 • Foster and enhance a professional relationship with all guests to ensure that they are
 • well taken care of. Receive feedback from guests necessary to improving the delivery

  of quality services.

  Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng và đảm bảo rằng họ luôn được

  chăm sóc. Tiếp nhận thông tin từ khách đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ.

 • Is thoroughly familiar with the manual back up system.
 • Hiểu rõ, làm chủ hệ thống báo cáo

 • Shall enforce all hotel policies, including authorizing or denying requests from the
 • operational departments as may be deemed appropriate.

  Thực hiện tất cả các chính sách của khách sạn, bao gồm cả việc cho phép hay từ chối

  các đề nghị từ các bộ phận vận hành nếu thấy phù hợp.

 • Maintain an incident logbook of all pertinent and important events throughout his
 • entire shift, and turn-over the same to the on-coming Duty Manager.

  Lập và ghi chép các sự việc quan trọng xảy ra trong ca vào sổ nhật ký và bàn giao lại

  cho Quản lý ca trực tiếp theo.

 • Is responsible for the safekeeping and correct release of all valuables left for an
 • arriving or in-house guest.

  Chịu trách nhiệm về việc cất giữ, bàn giao chính xác các vật dụng có giá trị cho khách

  đến hoặc khách đang ở tại khách sạn.

 • Co-ordinate closely with Housekeeping and Security in carrying out proper procedures
 • based on his decisions concerning Do Not Disturb Rooms , Refused Service

  Rooms and Double Locked Rooms .

  Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Buồng phòng và Bảo vệ trong việc thực hiện các quy

  trình liên quan đến các quyết định về phòng Không làm phiền , Từ chối dịch vụ

  phục vụ dọn phòng và Các phòng khóa đôi .

 • Assist Welcomers / Bell team in welcoming guests / VIP guests on their arrival and
 • bidding farewell to them on their departure as well as checking on VIP set-ups.

  Hỗ trợ tổ Nhân viên đón tiếp / Nhân viên phụ trách hành lý trong việc tiếp đón khách

  thường và khách VIP khi khách đến và tạm biệt họ khi họ rời khỏi khách sạn cũng

  như kiểm tra các đồ dành cho khách VIP.

 • Observe Food & Beverage outlets service and make suggestion for improvement.
 • Quan sát, kiểm tra các nhà hàng, quầy bar và đưa ra các góp ý để nâng cao dịch vụ.

 • Handle guest complaints and provide assistance to guest's special request whenever
 • required.

  Giải quyết các khiếu nại của khách hàng và trợ giúp các yêu cầu đặc biệt của khách

  khi khách đề nghị.

 • Coordinate and work very closely with the Security Department with regards to any
 • criminal act, theft and accident within the Hotel.

  Phối hợp và làm việc chặt chẽ với bộ phận An ninh giải quyết các vấn đề liên quan

  đến tội phạm, trộm cắp, tại nạn xảy ra trong Khách sạn.

 • Log all irregularities and report to Front Office Manager especially any unusual
 • occurrences such as accidents, thefts, etc.

  Ghi chép tất cả các sự việc bất thường và báo cáo lại cho Trưởng bộ phận Tiền sảnh ,

  đặc biệt những sự việc xảy ra bất thường như tai nạn, trộm cắp

 • Handle emergency cases according to the established policies & procedures, fire
 • safety, typhoon, security and medical care, etc., when required.

  Giải quyết các trường hợp khẩn cấp theo đúng quy trình, chính sách của khách sạn ví

  dụ như sự cố cháy nổ, bão, an ninh và chăm sóc y tế khi được yêu cầu.

 • Conduct regular relevant training topics to staff and team as required by FOM
 • Đào tạo các khóa học liên quan thường xuyên cho nhân viên và cho bộ phận theo yêu

  cầu của Trưởng bộ phận Tiền sảnh.

 • Give courtesy calls to guest whose the name is written in the log book. Also to call the
 • long staying guests once or twice during their stay.

  Gọi điện cho các khách có tên trong sổ nhật ký và gọi điện cho các khách ở dài ngày

  một hoặc hai lần trong suốt thời gian họ nghỉ tại khách sạn.

 • Assist Front Office Manager in setting and updating the Front Office check lists and
 • FO SOP.

  Hỗ trợ Trưởng bộ phận Tiền sảnh trong việc tạo ra và cập nhật các danh mục làm

  việc của bộ phận cũng như quy trình hoạt động của bộ phận tiền sảnh.

  HUMAN RESOURCE RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM NHÂN SỰ :

 • Check the appearance, grooming and uniform of staff and make recommendations to
 • rectify and correct such appearance on all staff.

  Kiểm tra diện mạo, hình thức và đồng phục của nhân viên và đưa ra các nhận xét để

  khắc phục và nâng cao diện mạo của tất cả các nhân viên.

 • Develop and maintain good employee relations through intelligent interpretation and
 • conscientious application of hotel personnel policies.

  Phát triển và duy trì các mối quan hệ với nhân viên thông qua giao tiếp và áp dụng

  các chính sách nhân sự của khách sạn một cách tận tâm.

 • Complete knowledge of hotel's policies and procedures, rules and regulations.
 • Hoàn thiện các kiến thức về các chính sách, quy trình, quy định cũng như nội quy của

  khách sạn.

 • Complete knowledge of hotel's facilities and services.
 • Hoàn thiện các kiến thức về trang thiết bị và các dịch vụ của khách sạn.

 • Attend the daily Front Office briefing as well as monthly Front Office meeting.
 • Tham dự các cuộc họp hàng ngày cũng như hàng tháng của bộ phận Lễ tân.

  RESPONSIBILITIES DURING NIGHT SHIFTS / TRÁCH NHIỆM TRỰC CA ĐÊM :

 • Oversee the preparation of night reports and check them ensuring correctness.
 • Kiểm tra việc chuẩn bị các báo cáo của nhân viên lễ tân ca đêm, rà soát đảm bảo độ

  chính xác của các báo cáo.

 • Ensure correct distribution of morning reports.
 • Đảm bảo các báo cáo được gửi các b ộ phận liên quan đầy đủ và chính xác.

 • Ensure at all times that all night personnel is in place as well as acting according to
 • their job descriptions.

  Đảm bảo tất cả các nhân viên ca đêm có mặt tại nơi làm việc và làm việc theo đúng

  chức năng mô tả trong bản mô tả công việc.

 • Check on outstanding arrivals and departures upon shift begin and action any
 • outstanding matters.

  Kiểm tra đoàn khách sắp đến và chuẩn bị đi ngay khi ca trực bắt đầu và đưa ra cách

  thức giải quyết kịp thời.

 • Detailed check on no shows and next day’s VIP arrivals.
 • Kiểm tra kỹ lưỡng các khách không đến và các khách VIP sắp đến ngày hôm sau.

 • Allocate VIP rooms / others (depending on occupancy) for the next day according to
 • the procedure.

  Sắp xếp phòng VIP / và các phòng khác (dựa trên công suất phòng) cho ngày hôm sau

  theo đúng quy trình.

 • Monitor on outlets opening early morning and ensure smooth operation.
 • Kiểm tra các nhà hàng, quầy bar mở cửa vào buổi sáng và đảm bảo vận hành diễn ra

  trôi chảy.

 • After office hours, on weekends and public holidays work on incoming bookings for
 • guests in coordination with Sales and Reservations and ensure prompt distribution.

  Sau giờ làm việc, vào ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ, chịu trách nhiệm phối hợp

  với bộ phận bán hàng và đặt phòng đặt phòng cho khách đảm bảo việc phân phối hiệu

  quả.

  REPLACEMENT AND TEMPORARY MISSIONS / THAY THẾ & CÔNG VI ỆC TẠM

  THỜI :

 • Performs any other duties that may be assigned by superiors.
 • Thực hiện mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho.

 • The Hotel requires that you will not (either during or after employment) without the
 • hotel's written consent, divulge any information concerning the hotel or any associated

  hotels or any of their dealings, transactions or affairs which may come to your

  knowledge during or in the course of your employment with this hotel to the third

  party.

  Trong lúc làm việc hoặc hết giờ làm việc, khách sạn yêu cầu nhân viên thực hiện theo

  quy định của khách sạn, không tiết lộ bất kỳ thông tin, vấn đề nào liên quan đến khách

  sạn hoặc bất kỳ giải quyết, giao dịch hoặc công việc nào trong quá trình làm việc của

  nhân viên với khách sạn cho bên thứ ba.

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký