Trưởng/Phó Phòng Tái Bảo hiểm/ Reinsurance Manager/Deputy Manager
Phu Hung Assurance
Hồ Chí Minh
1 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Dựa theo kế hoạch kinh doanh của Công ty, hỗ trợ việc kinh doanh đạt kế hoạch, bằng việc kiểm soát chi phí và chú trọng vào hiệu quả kinh doanh nhận Tái bảo hiểm (Nhận tái tạm thời và cố định)
 • Base on the Company’s business plan, assist to achieve Company’s business the target by controlling the expense and focus on reinsurance’s efficiency (Inward facultative & treaty)

 • Làm việc với quản lý cấp cao và các nhà môi giới để đàm phán các điều khoản hợp đồng thuận lợi cho các thỏa thuận nhượng tái bảo hiểm
 • Work with senior management and brokers to negotiate favorable treaties terms for inward and outward reinsurance agreements

 • Phối hợp với quản lý cấp cao để phát triển các chiến lược tái bảo hiểm và các chương trình nhận nhượng tái bảo hiểm liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận của hoạt động bảo hiểm
 • Collaborate with senior management to develop the reinsurance strategies and related inward and outward reinsurance programs aimed to mitigate risks and maximize the profitability of insurance operations

 • Phát triển, duy trì, và dự thảo các quy chế, quy trình và tài liệu hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ Tái bảo hiểm. Kịp thời điều chỉnh các quy chế, quy trình nội bộ của Phòng Tái bảo hiểm để phù hợp với quy định của pháp luật;
 • điều chỉnh các nội dung về nghiệp vụ tái bảo hiểm theo các kiến nghị của kiểm soát nội bộ đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt

 • Develop, maintain, and draft the internal regulations, procedures, guidances relating to reinsurance. Modify, adjust any internal regulations, procedures, guidances to comply with current stipulations of law on a timely manner;
 • adjust the content of reinsurance transactions as per recommendation of Internal Control Department once approved by Board of Management.

 • Thực hiện các nghiệp vụ của Tái bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn : chuẩn bị báo cáo tỷ lệ ước bảo hiểmtính toán rủi ro của việc tái tạm thời và nhận tái tạm thờitrình bày, giải thích các nghiệp vụ nhận tái đặc biệtcác thống kê, báo cáo liên quan đến lợi nhuận, lỗ trong các nghiệp vụ nhận táithực hiện, giám sát việc thu đòi, chi trả bồi thường nhận nhượng tái
 • Carry out these transactions include but not limit to the following :

 • Preparing proportional treaty statements for reinsurancePlacing risk on facultative reinsurance placements and acceptancesPreparing presentations to reinsurers for special acceptancesPreparing profit commission and excess of loss adjustment statementsImplement, supervise the collection, compensation payment of inward and outward reinsurance
 • Hỗ trợ cung cấp thông tin số liệu kinh doanh và bồi thường về sản phẩm theo từng giai đoạn phục vụ xây dựng định hướng chiến lược cho lĩnh vực tái bảo hiểm
 • Assist to provide business data information and compensation of products as per period of time to build strategic orientation for the reinsurance field

 • Phát triển và duy trì mối quan hệ với các nhà tái bảo hiểm
 • Develop and maintain relationships with reinsurers

 • Đào tạo, hướng dẫn và dẫn dắt nhân viên cấp dưới để cải thiện hiệu quả công việc
 • Train, coach and mentor staff in order to improve performance

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
 • Perform other tasks as assigned by management

  Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính và các ngành có liên quan
 • Bachelor’s degree in Insurance, Economic, Finance and other majors related

 • Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương
 • Experience : at least 05 years of working experiences as equivalent

 • Am hiểu sâu về bảo hiểm Phi nhân thọ, hiểu biết về Luật và các quy định về Kinh doanh bảo hiểm
 • Deep knowledge of Non-life insurance, understand legal and regulatory requirement

 • Hiểu biết sâu về cấu trúc tái bảo hiểm, sản phẩm và hệ thống bảo hiểm
 • Deep understanding of reinsurance structures, insurance products and systems

 • Thông thạo tiếng Anh
 • Fluent English verbal & written communication skills

 • Thành thạo kỹ năng tin học
 • Computer skills with proficiency in MS Office applications

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông tốt (về lời nói và văn bản)
 • Good interpersonal and communication skills (both verbal and written)

 • Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức tốt
 • Advanced leadership and organizational skills

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký