Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự
Công ty TNHH CCI Việt NamQuảng NamQuảng Ngãi
Quảng Ngãi Vietnam
4 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

CCI Vietnam is a global multi-national company managed by Singapore management. Its operation is located at Chu Lai Open EZ, Nui Thanh, Quang Nam and engages in production of electronic components.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký