Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền & FATCA
VIB
Ha Noi
7 ngày trước
 • Thiết kế, triển khai và định kì rà soát các quy định khung về AML / FATCA, đề xuất bổ sung các chốt chặn kiểm soát (nếu có) liên quan tới rủi ro AML nếu cần thiết;
 • Phối hợp các đơn vị liên quan trong triển khải công tác AML / FATCA tại VIB;
 • Xây dựng nội dung đào tạo, tăng cường nhận thức của toàn hàng về các vấn đề liên quan đến AML / FATCA thông qua đào tạo và truyền thông theo nhu cầu thực tiễn của hoạt động ngân hàng;
 • Kiểm soát các đề xuất chỉnh sửa phát triển / nâng cấp / sửa chữa hệ thống sử dụng cho mục đích AML / FATCA;
 • Kiểm soát kết quả tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng / giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, báo cáo chuyển tiền trong nước / quốc tế và các báo cáo AML / FATCA khác theo yêu cầu của NHNN;
 • Kiểm soát kết quả điều tra ngân hàng đại lý, kết quả tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch, điện SWIFT của các thành viên, việc xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký