Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thương mại - Phòng Sản phẩm và Chính sách - K.NHDN
NCB National Citizen Bank
Hà Nội, Việt Nam
9 ngày trước

NHIỆM VỤ CHÍNH :

Quản trị hệ thống chính sách, văn bản nội bộ

 • Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình tài trợ thương mại áp dụng đối với hoạt động của toàn bộ Khối, các Trung tâm / phòng ban trong Khối;
 • Xây dựng hệ thống chính sách tài trợ thương mại áp dụng cho Khách hàng / nhóm khách hàng của Khối;
 • Lập kế hoạch bán, triển khai việc bán các sản phẩm TTTM xuống các ĐVKD. Xây dựng các chương trình thúc đẩy bán;
 • Hỗ trỡ các ĐVKD trong quá trình bán sản phẩm;
 • Theo dõi doanh số bán hàng, báo cáo kết quả hàng tháng / quý / năm, đề xuất các chương trình / biện pháp thúc đẩy bán;
 • Chịu trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh doanh của sản phẩm TTTM theo kế hoạch bán hàng đã được phê duyệt;
 • Phát triển khách hàng xuất nhập khẩu mới;
 • Thực hiện các chương trình đào tạo về sản phẩm TTTM cho các ĐVKD;
 • Thực hiện kế hoạch ngân sách

 • Hoàn thành kế hoạch ngân sách đã xác định cho cá nhân và cho toàn bộ trung tâm;
 • Đề xuất điều chỉnh kế hoạch ngân sách cho cá nhân và trung tâm.
 • Làm việc nhóm :

 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng;
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs);
 • Duy trì và thể hiện các hành vi ứng xử chuẩn mực / khuôn mẫu thể hiện được các giá trị cốt lõi / văn hóa của NCB;
 • Tạo dựng môi trường làm việc tích cực;
 • Phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng để nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện hành cũng như phát triển các sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu cụ thể;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng / phó phòng, Giám đốc Khối.
 • YÊU CẦU :

  Trình độ chuyên môn :

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Đầu tư, Quản trị kinh doanh, Luật, Tài chính ngân hàng;
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm phát triển sản phẩm / thúc đẩy sản phẩm tài trợ thương mại (tối thiểu 01 năm);
 • Có kinh nghiệm về nghiệp vụ thanh toán quốc tế tối thiểu 01 năm;
 • Kinh nghiệm (tối thiểu) trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ưu tiên kinh nghiệm tín dụng (tối thiểu 01 năm);
 • Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;
 • Kỹ năng :

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông;
 • Sáng tạo và liên tục cải tiến;
 • Tinh thần phục vụ khách hàng;
 • Làm việc theo nhóm;
 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Kỹ năng phân tích định lượng.

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký