Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Thành An Long Biên
Hà Nội
1 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các chi nhánh, đơn vị thành viên, bảo đảm tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh toàn Công ty.
 • Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của các đơn vị thành viên.

 • Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự kiểm tra nội bộ, hậu kiểm tình hình hoạt động tài chính của chi nhánh, kiểm tra việc chấp hành các qui định ghi chép sổ sách, chứng từ quản lý tiền và hàng.
 • Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty.
 • Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo cân đối tiền hàng theo đúng qui định.
 • Biết xây dựng quy trình cho hệ thống kế toán. Lập báo cáo tài chính và đã từng lập báo cáo hợp nhất cho tập đoàn.
 • Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty và các chi nhánh trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để thực hiện tốt phần hành kế toán được phân công.
 • Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán.

 • Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc TAG khi được yêu cầu. Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban TC-KT giao.
 • Yêu cầu công việc

 • Sử dụng thành thạo Word, Excell , phần mềm Misa và Fast. Am hiểu về các quy định của luật thuế hiện hành.
 • Nghiệp vụ kế toán giỏi, có khả năng tổng hợp số liệu, nắm vững các chế độ kế toán.
 • Am hiểm về lĩnh vực thương mại dịch vụ, xây dựng (Tổng thầu và chủ đầu tư) đồng thời am hiểu chuyên sâu về mảng tín dụng.
 • Trình độ Đại học, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, từ 30 tuổi trở lên.
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký