TRƯỞNG NHÓM CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU
ALC Corporartion
Ho Chi Minh City, Vietnam
2 ngày trước

Mô tả chi tiết công việc

1.Quản lý / giám sát công việc nhân viên trong nhóm (Controlling / Monitoring works of Team staff)

 • Giám sát hằng ngày công việc của các nhân viên trong nhóm và có các hỗ trợ cần thiết cho các vấn đề phát sinh (Monitoring daily works of Team staff and providing necessary supports for problems if any)
 • Thực hiện các báo cáo cho BGĐ theo yêu cầu (Making reports for BOD if any)
 • 2.Quản lý và huấn luyện nhân viên trong nhóm (Managing and Training Team staff)

 • Duy trì bảng phân công công việc và mô tả công việc của các nhân viên trong nhóm (Maintaining the list of works and job descriptions of Team staff)
 • Xem xét và phân công công việc cho các nhân viên trong nhóm (Reviewing and Assigning tasks for Team staff)
 • Báo cáo cho Ban Giám Đốc về đánh giá nhân viên trong nhóm (Reporting to BOD on employee evaluation for Team staff)
 • Phổ biến các quy định và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên mới (Updating regulations and Conducting operation training for CDD staff)
 • 3.Thực hiện các nghiệp vụ về khai báo Hải Quan cho các lô hàng nhập của khách hàng P&G như sau (Implementing tasks of Customs declaration for customers’s import shipments as follow)

 • Chuẩn bị hồ sơ khai báo Hải Quan (Preparing documents for e-customs declaration)
 • Khai báo Hải Quan điện tử (Making e-customs declaration)
 • Phối hợp với COD làm thủ tục Hải Quan (Cooperating with COD during customs declaration)
 • Tập hợp chứng từ và lưu trữ (Collecting documents for filing)
 • Cung cấp cho nhân viên kế hoạch giao hàng thông tin lô hàng để lập kế hoạch giao hàng (Providing delivery planner information of shipments to make delivery plan)
 • Bàn giao chứng từ cho ACD và khách hàng (Transfering documents to ACD and returning original documents to customers)
 • 4.Lập kế hoạch và theo dõi tiến trình giao hàng cho các lô hàng nhập của khách hàng P&G (Making delivery plan and monitoring status of delivery for customers’s import shipments)

 • Theo dõi tình trạng chứng từ và thông tin cho việc giao hàng (Monitoring the status of documents and information for delivery)
 • Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ giao hàng hàng ngày (Making delivery plan and monitoring status of delivery everyday)
 • Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu (Monitoring and solving issues during delivery)
 • Lưu trữ hồ sơ giao hàng và bàn giao chứng từ thanh toán cho kế toán. (Archiving delivery documents and transfering hard delivery docs to Accountant team)
 • 5.Thực hiện các công việc khác cho khách hàng theo thỏa thuận (Implementing other tasks for customers as aligned)

 • Báo cáo công việc hàng ngày (Daily report)
 • Báo cáo KPI hàng tháng (Monthly KPI report)
 • Các báo cáo khác (other report)
 • 6.Thực hiện các công việc hỗ trợ nội bộ và duy trì quan hệ với khách hàng P&G (Implementing tasks of supporting other internal departments and maintaining good relationship with customer P&G)

 • Tư vấn thủ tục và Cập nhật các qui định mới có liên quan đến thủ tục nhập khẩu cho khách hàng (Providing legal consultancy and Updating new regulations relating to procedure of import for Customers)
 • Tham gia giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng và Hải quan có liên quan đến thủ tục nhập khẩu mà Công ty đang thực hiện khi cần (Solving problems of Customers and Customs relating to procedure of import if any)
 • Hỗ trợ bộ phận kế toán khi có vướng mắc liên quan đến quá trinh thanh toán (Supporting Accountant Department in case of problems relating to payment process)
 • Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng P&G; tư vấn và giải quyết các vướng mắc của khách hàng có liên quan đến thủ tục Hải Quan (Maintaining good relationship with customer, consulting and solving customer’s concerns relating to customs procedure)
 • 7.Tư vấn cho Ban Giám Đốc về các công việc liên quan (Consulting BOD on ALS’ works)

  8.Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của Giám Đốc Khối Logistics và Tổng Giám Đốc (Implementing other relevant tasks from Director of ALS and CEO)

  Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

 • Học vấn : Cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại thương, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics...
 • Độ tuổi : 28 - 35
 • Kinh nghiệm : Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoạt động vận tải, Hải Quan
 • Kiến thức : Có kiến thức về xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, incoterms
 • Có các kỹ năng
 • Kỹ năng : Phân tích - tổng hợp thông tin
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng đào tạo
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Quản lý nhân viên
 • Ngoại ngữ : Anh văn tốt
 • Vi tính : MS Office, Outlook Express
 • Khác : Chịu được áp lực cao trong công việc, siêng năng, ham học hỏi.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký