FCN - Chuyên viên đào tạo
Cổ phần FECON
Hà Nội, Vietnam
2 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

Kế hoạch đào tạo

 • Tham gia xây dựng chiến lược đào tạo
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm dựa trên kế hoạch nhân sự năm.
 • Xây dựng và đánh giá hiệu quả đơn vị & cá nhân đào tạo
 • Tham gia xây dựng, định hướng & phát triển lộ trình đào tạo cá nhân

 • Tham gia xây dựng hệ thống lộ trình nghề nghiệp, hệ thống năng lực chuẩn và đánh giá sự phù hơp với năng lực chuẩn
 • Xây dựng kế hoạch phát triển lộ trình nghề nghiệp cho từng vị trí
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và các yêu cầu đối với từng thời kỳ phù hợp với lộ trình nghề nghiệp với từng vị trí
 • Quản lý đào tạo

 • Tổ chức quản lý lớp học
 • Xây dựng, quản lý & phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ : nhận diện, lựa chọn, đánh giá hiệu quả, chất lượng huấn luyện
 • Phát triển chương trình đào tạo
 • E-Learning

 • Xây dựng kế hoạch phát triển mới, rà soát và cải tiến chương trình, học liệu trực tuyến (giáo trình, bài giảng học liệu đa phương tiện)
 • Xây dựng tài liệu công cụ và các phần mềm hỗ trợ xây dựng bài giảng trực tuyến
 • Thực hiện đánh giá các nội dung đào tạo có thể online hóa và đề xuất phát triển
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Ưu tiên Nam
 • Đại học các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh, Xã hội nhân văn,....
 • Nắm rõ các lĩnh vực hoạt động đào tạo của công ty
 • Có tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực đào tạo
 • Có khả năng tổ chức đào tạo, tổ chức sự kiện và đánh giá thiết kế xây dựng chương trình đào tạo
 • Thông tin khác

 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký