Cần tuyển Kế Toán Trưởng
CP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
5 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Về công tác tài chính :
 • Đánh giá các chương trình hoạt động của công ty trên phương diện tài chính.
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
 • Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo có nguồn tài chính cho công ty luôn linh động.
 • Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
 • Hướng dẫn phân bổ ngân sách và chi phí đến từng đơn vị, bộ phận trong hệ thống theo kế hoạch đã được xét duyệt;
 • Quản lý tài chính, rà soát việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được xét duyệt trong toàn hệ thống;
 • Về công tác kế toán :
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về điều hành công việc chung của Phòng kế toán;
 • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê;
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và điều lệ công ty;
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị;
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán thống kê;
 • Tổ chức quản lý công tác kiểm soát chất lượng kế toán trong toàn hệ thống, đảm bảo việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, công cụ quản lý công tác kế toán để đảm bảo hoạt động kinh doanh được hiệu quả;
 • Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán;
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty;
 • Thực hiện tham mưu quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp cho Tổng Giám đốc;
 • Hoạch định tài chánh ngắn hạn lên phương án trình Tổng Giám đốc phê duyệt;
 • Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng bộ phận;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Quyền hạn :
 • Tiếp cận các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh phục vụ trong phạm vi công việc.
 • Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.
 • Chủ động đề xuất giải pháp lên Tổng Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện.
 • Đề xuất và đưa ra các giải pháp kịp thời cần thiết để bảo toàn nguồn vốn và bảo đảm tài chính không ảnh hưởng kinh doanh đình trệ và thiệt hại.
 • Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính ngân sách đối với các hoạt động của công ty trên cơ sở kế hoạch và định mức tài chính được đã được duyệt
 • Các quyền hạn khác được qui định trong Qui chế hoạt động của công ty và pháp luật hiện hành.
 • Yêu cầu công việc

 • Kiến thức :
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành chuyên ngành : tài chính doanh nghiệp / Kế toán.
 • Chứng chỉ : Chứng chỉ kế toán trưởng,
 • Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 • Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp, ưu tiên ứng viên mạnh về quản trị tài chính.
 • Hiểu biết quy định pháp luật về hoạt động điều hành doanh nghiệp, Công ty.
 • Kỹ năng :
 • Trình bày, đàm phán, thuyết phục.
 • Làm việc độc lập.
 • Phân tích và xử lý vấn đề.
 • Xử lý các xung đột và mâu thuẫn.
 • Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan
 • Kinh nghiệm : 05 năm làm kế toán, trong đó có ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí tương đương.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp cùng ngành nghề.
 • Phẩm chất : Có đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn trọng, am hiểu nhiều lĩnh vực, vui vẻ hoà nhã với khách hàng và đồng nghiệp.
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi khi phỏng vấn
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký