Chuyên viên Tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Hà Nội
14 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Đầu mối nhân sự đầu tiên tiếp nhận và trực tiếp triển khai, thực hiện toàn bộ các công việc nghiệp vụ dịch vụ nhân sự chuyên trách tại các đơn vị được phân công quản lý theo phạm vi, quyền hạn được phân công
 • Tiếp nhận các yêu cầu cung ứng nhân sự của các đơn vị được phân công quản lý; phân tích, xử lý yêu cầu của đơn vị; trực tiếp tiến hành tổ chức và điều phối thực hiện công tác tuyển dụng nhằm cung ứng nhân sự đáp ứng nhu cầu của đơn vị
 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng / Trưởng bộ phận; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nhân sự chuyên trách về việc hoàn thành các chỉ tiêu cung ứng nhân sự tại các đơn vị được phân công quản lý.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác chào đón (giới thiệu và hướng dẫn về các quy trình, quy định của SeABank) và tiếp nhận (bố trí chỗ làm việc, máy tính, cấp user, văn phòng phẩm) CBNV mới thuộc các đơn vị được phân công quản lý.
 • Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình phát hiện và tạo nguồn ứng viên trên địa bàn các đơn vị được phân công quản lý : thực tập sinh, cộng tác viên, liên kết với các trường đại học,
 • Tiếp nhận các thắc mắc, yêu cầu, đề xuất nhân sự của các đơn vị được phân công quản lý; phản hồi, giải đáp / chuyển các yêu cầu, đề xuất trên tới các bộ phận nghiệp vụ thuộc Khối để xử lý, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng
 • Phối hợp thực hiện công tác truyền thông nội bộ các chủ trương, chính sách nhân sự đã được phê duyệt để thực hiện nghiêm túc và kịp thời theo quy định của pháp luật và của SeABank, bao gồm : (i) Hướng dẫn và tư vấn thực hiện;
 • ii) Giám sát việc thực hiện và tuân thủ; (iii) Tổng hợp các ý kiến phản hồi (nếu có) từ các đơn vị chuyển các bộ phận nghiệp vụ thuộc Khối có liên quan nhằm đánh giá hiệu quả và cập nhật, hoàn thiện các chính sách nhân sự.

 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng / Trưởng bộ phận; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nhân sự chuyên trách và Ban Giám đốc Khối Quản trị & Phát triển nguồn nhân lực.
 • Yêu Cầu Công Việc

  Yêu cầu trình độ Đại học trở lên. Tốt nghiệp Đại học / trên đại học chuyên ngành (quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan đến tài chính ngân hàng).

  Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

 • Kỹ năng giao tiếp, soạn thảo văn bản;
 • Kỹ năng quản lý thời gian;
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.

 • Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký