Manager, Quality and Nutrition
Pilmico Foods Corporation
Hồng Ngự, Vietnam
4 ngày trước
Company Description

Pilmico Foods Corporation is the integrated agribusiness and food company of Aboitiz Equity Ventures Inc. (AEV). Composed of four divisions: Flour, Feeds & Animal Health, Farms, and Trading, we are well positioned at the beginning of the value chain. True to our brand promise​ of being​ Partners for Growth, we nurture our business and communities by providing business solutions and building partnerships for growth.

We operate ​​in the Philippines nationwide ​and have a growing international presence in the following ASEAN countries: Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar and Hong Kong.

Investing in talent and upholding Aboitiz ​values of Integrity, Teamwork, Innovation, and Responsibility are key drivers to sustaining the growth of our business.

Here at Pilmico, we value each talent for the unique contribution they bring to the organization. We recognize that today’s global workforce is made up of diverse individuals with different skills, abilities and aspirations that enable them to achieve superior results; as such, we select our partners based on these attributes that are not typically found in someone’s resume.

We are advocates of self-development and believe that people’s success lies in their passion to learn something new and different every day. This is why our hiring philosophy is to open up and give equal opportunity to any talent regardless of where they are today in pursuit of education.


Job Description

 • Điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kết quả hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao của phòng công nghệ chất lượng
 • Operates and be responsible on the results of operations in accordance with the tasks assigned of Quality & Technology Department
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo về mục tiêu, chính sách chất lượng của công ty
 • Consults leaders on the objectives and quality policies
 • Responsibilities

 • Thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động chức năng và nhiệm vụ được giao
 • Perform tasks related to the activities and functions of assigned tasks.
 • Làm việc trực tiếp các bộ phận khác liên quan về các yêu cầu công việc hay cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến công việc được giao
 • Work directly to related departments of the tasks requirements or provide information needed related to the assigned work
 • Tham mưu cho lãnh đạo
 • Leadership consulting
 • Được hưởng lương và chế độ theo qui định của công ty.
 • Salary paid and bonuses according to the regulations of the company.

 • Qualifications

  YÊU CẦU NĂNG LỰC/ QUALIFICATION REQUIREMENTS

  1. Trình độ nghiệp vụ/ Qualifications ( Education, knowledge):

 • Tốt nghiệp tối thiểu đại học
 • At least University degree
 • Chuyên môn: nuôi trồng thủy sản, dinh dưỡng cho thủy sản hoặc các ngành có liên quan.
 • Expertise: aquaculture, aquatic nutrition or related fields
 • 2. Kinh nghiệm làm việc/ Working experiences:

 • Đã từng làm việc ở các vị trí đảm bảo chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm, có kiến thức về dinh dưỡng cho thủy sản, có khả năng thiết lập công thức thức ăn,.. .
 • Used to work in positions of quality assurance, R&D, with knowledge of aquatic nutrition, able to set up feed formula
 • 3. Kỹ năng/ Skills:

 • Quản lý, lập kế hoạch, thuyết trình.
 • Managing, planning, presentation.
 • Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Ability to work under pressure, work independently or in groups, honest, careful, meticulous.
 • 4. Kỹ năng khác:

 • Ngoại ngữ: anh văn viết đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tốt.
 • Languages: English writting, reading and communication skill.
 • Vi tính: Sử dụng các phần mềm văn phòng Word, Excel, Powerpoint, và xử lý thống kê.
 • Computers: MS office applications Word, Excel, Powerpoint, and statistical skill


 • Additional Information


  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký